Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronika

  A tantárgy angol neve: Electronics

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. november 19.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Budapesti Műszaki és

  Gazdaságtudományi Egyetem

  Társadalomismeret Intézet GTK

  Kommunikációtechnológia szakirány

   

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIA049 2/2/0/v   4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pap László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr Székely Levente

  adjunktus

  BME HIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Az általános és középiskolai képzés fizika és számítástechnika oktatásban tanultakra számít.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEGT43A024", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A nappali  képzés adott félévének a feladata, hogy a középiskolákból hozott, különböző szintű elektronika tudást felmérje és arra alapozva, ezen félévben a normál nappali képzésünk anyagának biztos tudásáig eljuttassa a hallgatókat. A “szintrehozással” a normál nappali oktatás  Elektronikához kapcsolódó tantárgyak (pl.: Kommunikáció-akusztika,  Számítástechnika és intelligens rendszerek, Digitális médiatechnika alapjai. stb.) megalapozása

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A. Az elektronika lineáris alkatrészei. Ellenállások, kondenzátorok, induktivitások megvalósítása, tulajdonsága ,rajzjelek. Nemlinearitás, terhelhetőség. Ohm törvény. Kirchoff hurok és csomóponti egyenletek. Feladatmegoldások a szuperpozíció segítségével.

  A félvezető pn átmenet.  Az ideális dióda egyenlet. A valóságos dióda karakterisztikája. A differenciális ellenállás. Kapcsolóüzemű működés. Különleges diódák

  A bipoláris tranzisztorok. A tranzisztorhatás és a gyakorlati karakterisztikák.

  Az Ebers-Moll egyenletek. Kisjelű helyettesítőképek. A FET tranzisztorok felépítése, működési elvük. A karakterisztikák. Az egyszerű négyzetes karakterisztika egyenlet

  Teljesítmény félvezető eszközök..

   

  B. Tranzisztoros alapkapcsolások. Földelt bázisú, földelt emitteres, földelt kollektoros kapcsolások. Munkapont beállítás. A kisjelű működés. Erősítés, bemeneti és kimeneti ellenállások. Kéttranzisztoros kapcsolások: Differenciálerősítő. Áramtükör és egyes jellegzetes felhasználásai. Végerősítő fokozatok. Ellenütemű végfok. Az A, B és AB-osztályú működés. Kivezérelhetőség, teljesítmény viszonyok.

   

  C. A visszacsatolás elve, alaptípusai. Az erősítők tulajdonságainak befolyásolása visszacsatolással. Az ideális műveleti erősítő. Műveleti erősítős alapkapcsolások.. Mérőerősítők. Valóságos műveleti erősítő. A műveleti erősítő tipikus felépítése.

  Lineáris műveleti áramkörök: összegzők, integrátorok. Komparátorok és a velük felépített egyes jellegzetes áramkörök. Időzítő áramkörök. Relaxációs áramkörök. A D/A és az A/D átalakítók. A jellegzetes átalakítási elvek. Összehasonlítás pontosság, sebesség és bonyolultság szerint.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  a.         előadás

  b.         gyakorlat

  c.         vetített áramkör szimulációk és .pp, .doc oktatási anyagok

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: egy kis ZH

  b.       A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  c.              Elővizsga: lehetséges

  11. Pótlási lehetőségek

  :           Szorgalmi időszak utolsó hetében

  12. Konzultációs lehetőségek

   Szorgalmi időszakban:                                  A vizsgaidőszakban:

  1.-Megbeszélés szerint                         3.-minden vizsga előtt

  2.-Minden gyakorlaton

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  ·        Dr. Valkó I. P., dr. Tarnay K., dr. Székely V.9 Elektronikus eszközök I.

  J5-1367

  ·        I.M. Simon Gy.: Analóg elektronikus áramkörök I.

                              Alapáramkörök J5-1254

  ·        MMT Munkaközössége: Elektronikus áramkörök II. J5-1351

  ·        Hainzmann-Varga-Zoltai: Elektronikus áramkörök

                                 Tankönyvkiadó, Bp. 1992              44570

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra60
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés30
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Pap Lászó

  Egyetemi tanár

  BME HIT

  Dr. Székely Levente

  Egyetemi adjunktus

  BME HIT