Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kommunikáció-akusztika

  A tantárgy angol neve: Communication Acoustics

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. február 12.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

                                                                                                               Kommunikáció és Médiatudomány alapszak,

  BA képzés

  Kommunikációtechnológia szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIA035   2/1/0/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Augusztinovicz Gusztáv Fülöp,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Augusztinovicz Fülöp

  docens, tsz.vez. h.

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEGT43A024", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse a hangokkal történő információátadás és
  -továbbítás fizikai folyamataival, a hangátvitelre szolgáló műszaki eszközök felépítésével és működésük elveivel.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Az akusztika alapfogalmai.

  2. A hangok fajtái, jellemzői, keletkezésük és terjedésük.

  3. Az emberi hallás és a hallószerv felépítése és működése.

  4. A pszichoakusztika alapfogalmai.

  5. Az emberi beszéd jellemzői, a beszéd keletkezése mint fizikai folyamat.

  6.  A zenei hangok jellemzői, a zenei akusztika alapfogalmai.

  7. Hangok szabad és zárt térben, a teremakusztika alapelemei.

  8. Hangátalakítók: mikrofonok és hangszórók.

  9. Analóg jelfeldolgozás és -rögzítés.

  10. A digitális hangtechnika és jelfeldolgozás alapelve és eszközei.

  11. A hangstúdiótechnika alapelemei

  12. A korszerű hangtechnika esztétikai kérdései, hangkultúra

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) összességében heti 2 óra előadás és 1 óra gyakorlat, időbeosztás az anyag által megkívánt módon és sorrendben.
  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban:

  három nagyzárthelyi megírása, vagy legalább két nagyzárthelyi megírása a szorgalmi és pótzárthelyi megírása a pótlási időszakban;
  ezek legalább elégséges átlaga.

  b.       A vizsgaidőszakban:        ---

  c.              Elővizsga:                        ---

  11. Pótlási lehetőségek

  PótZH a pótlási időszakban. (A meg nem írt, elégtelen átlag miatt pótlandó, vagy a félévközi jegy javítása érdekében megírt ZH eredménye a hiányzó vagy a legrosszabb eredményű ZH helyett szerepel az átlagszámításnál.)

  12. Konzultációs lehetőségek Az előadóval történő egyeztetés alapján.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kötelezően előírt jegyzet nem áll rendelkezésre.

  Ajánlott irodalom:

  Malcolm J. Crocker (Ed): Encyclopedia of Acoustics, Vol. 3, John Wiley Sons, 1997.
  J. Blauert (Ed.): Communication Acoustics. Springer Verlag, Heidelberg - New York, 2004.
  Tarnóczy T.: Zenei akusztika. Zeneműkiadó, Budapest, 1982.

  Gordos G. -Takács Gy.: Digitális beszédfeldolgozás, Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1983

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra33
  Felkészülés zárthelyire15
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Augusztinovicz Fülöp

  docens

  Híradástechnikai Tsz.