Irodai hálózatok menedzsmentje

A tantárgy angol neve: Office Network Management

Adatlap utolsó módosítása: 2015. december 11.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Egészségügyi szervező szak, BSc képzés
Ügyvitelszervező szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIA026   0/2/1/f 3  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Do Van Tien,
4. A tantárgy előadója Jakab Tivadar    címzetes docens    BME HIT
Varga György    mérnök    BME HIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A tárgy követelményeit azok a hallgatók képesek sikeresen teljesíteni, akik stabil hálózatos alapismeretekkel rendelkeznek, illetve szükség esetén ilyen ismereteiket a tárgy előrehaladásával, a tárgy oktatási kiméretén túli tanulmányi munkával felfrissítik, rendezik, pótolják.
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM (Training.Code=("5N-A7")
VAGY Training.Code=("5N-A8")
VAGY Training.Code=("5N-M7")
VAGY Training.Code=("5N-M8") )

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kara Egészségügyi szervező alapszak,  Ügyvitelszervező szakirány hallgatóinak ajánlott az alábbi tárgyak előzetes teljesítése:
VITMA310    Távközlő hálózatok és szolgáltatások (SE kód: IBKBME027_1M)
    Információkezelés az egészségügyben (SE kód: IBKINF041_1M)
VIHIA060    Számítógép-hálózatok (SE kód: IBKBME001_3M)
 
A kötelező tárgyak tematikájával fennálló nagymértékű ütközés miatt a tárgyat nem vehetik fel a VIK mérnök informatikus szak hallgatói.

7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a kisméretű otthoni és irodai hálózatok kialakítását, gyakorlatias üzemeltetését – beleértve a hálózat tervezésének alapvető szempontjait –, a hálózati eszközök és hálózathoz kapcsolt alapvető erőforrások telepítését, beállítását, működtetését.
A tárgy sikeres teljesítésével a hallgatók a következő készségekre és képességekre tesznek szert:
  •     kisméretű irodai hálózat kialakításával kapcsolatos döntések meghozatalának, alternatívák felállításának, értékelésének képessége, beleértve a nyilvános hálózati csatlakoztatásokra alkalmas kereskedelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos vonatkozásokat is,
  •    önsegítő (nem szolgáltató) konfigurálási, üzemeltetési, egyszerű hibakeresési és  elhárítási képességek,
  •     szakszerű segítségkérés professzionális szakembertől, a beavatkozás sikerességének megítélése.

8. A tantárgy részletes tematikája

(tartalmak 14 oktatási hétre, 3x45 perc hetente, összesen 42x45 perc,

ebből 14 előadás: 14x2x45 perc és 7 labor: 7x2x45 perc)

Előadás/labor

Témakör

Tartalom

Óra-kiméret

[45 perc]

1. előadás

1.

Bevezetés: a kisméretű üzleti hálózatok szolgáltatási, funkciói, üzemeltetési alapelvei

Előadás:

a tárgy célkitűzése, témaköreinek áttekintése, motivációk, milyen ismereteket nyújt a tárgy, kinek, milyen alkalmazási célokra

1

2.

Kisméretű üzleti hálózatok biztonsági kérdései

Előadás:

hálózatbiztonsági, adatbiztonsági követelmények, különös tekintettel az egészségügyi. környezetre vonatkozó szabályokra

1

2-3. előadás

3.

Hálózati alapismeretek áttekintése

Előadás:

fizikai, hálózati, transzport és alkalmazási rétegekre vonatkozó alapismertek:

- Ethernet, WiFi[1], hatótávolság, sávszélesség

- PPP[2], DNS[3], DHCP[4], NAT[5]

- hálózatelemek (szerver, switch, router, perifériák)

4

 

Előadás/labor

Témakör

Tartalom

Óra-kiméret

[45 perc]

1. labor

3. témakör

Labor:

- hálózati forgalom monitorozása (WiFi, Ethernet)

- információgyűjtés a hálózatról

- DHCP konfigurálása SOHO routeren

2

4-5. előadás

4.

Kis üzleti hálózatban alkalmazható alapvető megoldások

 

Előadás:

- Windows networking, Samba, kitekintés jelleggel NFS[6]

- alapszolgáltatások: FTP[7], SCP[8], távoli terminál

4

2. labor

4. témakör

Labor:

- Windows Workgroup gyakorlati alkalmazása

- távoli terminál alkalmazása (SSH, telnet), biztonsági megfontolások

- remote Desktop alkalmazása

- levelezőprogram beállításai (IMAP/POP3)

2

6-7. előadás

5.

Nyilvános hálózati csatlakoztatás, tipikus szolgáltatások

Előadás:

- kereskedelmi szolgáltatások értékelő áttekintése (DSL[9], DOCSIS[10], mobil: EDGE[11], UMTS[12], LTE[13])

- a csatlakoztatás folyamata és konfigurációs vonatkozásai

- szolgáltatások: levelezés, tárhely, weblap, VPN[14]

4

3. labor

5. témaköre

Labor:

- szolgáltatói ajánlatok elemzése, döntési folyamat segítése

- DSL SOHO router beállításai a gyakorlatban

- mobilnet (GPRS/UMTS) telepítése, használata

2

8-9. előadás

6.

Üzemeltetési alapelvek

Előadás:

- hálózat- és felhasználó-menedzsment.

hálózati házirend

1

7.

Tűzfalak, NAT

Előadás:

alapfunkciók, alapelvek, megoldások, tipikus beállítások

3

4. labor

6. és 7. témakör

Labor:

- tűzfalak gyakorlati alkalmazása (SOHO router, tűzfal szoftver) és vizsgálata valós hálózatban

- NAT beállítás SOHO routeren

2

 

Előadás/labor

Témakör

Tartalom

Óra-kiméret

[45 perc]

10. előadás

8.

Hibafelismerés, hibabehatárolás

Előadás:

- stratégiák, lépések, szabadon elérhető alapeszközök (ping, traceroute, netstat, ipconfig, ns lookup, stb.)

2

5. labor

8. témakör

Labor:

- alapeszközök alkalmazása

- kapcsolati problémák felderítése valós hálózatban

2

6. labor

9. témakör

Labor:

- kábelhiba detektálás

- hibás IP konfiguráció detektálása, javítása

- tűzfal hibák kezelése

2

11-13. előadás

9.

Tipikus hibák felismerése és elhárítása (saját hálózaton belül)

Előadás:

lépések, forgatókönyvek különböző hibák felderítésére:

- fizikai réteg (pl. csatlakozó, port, kábel, eszköz)

- hálózati réteg (pl. IP cím)

- transzport (pl. tűzfal-beállítások)

- alkalmazás (pl. file service)

3

10.

Tipikus hibák felismerése és elhárítása (nyilvános hálózati csatlakozás, alkalmazások)

 

Előadás:

- fizikai kapcsolat

- hálózati kapcsolat

- szolgáltatások, alkalmazások (levelezés, tárhely, weboldal)

2

11.

IPv4 - IPv6: migráció, együttélés hatásai a kis irodai hálózatok üzemeltetésére

Előadás:

- változások és következményeik

- az együttélés gyakorlati vonatkozásai

1

7. labor

11. témakör

Labor:

- IPv6 hozzáférés lehetőségei

- IPv6 beállítások felhasználói eszközökön

- IPv6 forgalom monitorozása

2

14. előadás

12.

Kitekintés: alkalmazások üzemeltetése, technológiai újdonságok

Előadás:

- alkalmazások üzemeltetésének néhány vonatkozása: levelezés, tárhely, weblap

- technológiai kitekintés: PLC[15], HBS[16]

2[1] Wireless Fidelity

[2] Point to Point Protocol

[3] Domain Name System

[4] Dynamic Host Configuration Protocol

[5] Network Address Translation

[6] Network File System

[7] File Transfer Protocol

[8] Secure Copy (SSH suite)

[9] Digital Subscriber Line

[10] Data over Cable Service Interface Specification

[11] Enhanced Data-rates for GSM Evolution

[12] Universal Mobile Telecommunications System

[13] Long Term Evolution (3GPP)

[14] Virtual Private Network

[15] Power Line Communication

[16] Home Base Station

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tárgy heti 2 óra kiscsoportos gyakorlat és 1 óra laboratórium keretében kerül megtartásra, melyek az előtanulmányok során megszerzett, valamint az otthoni felkészülés során elsajátított/felfrissített ismeretek gyakorlati alkalmazását mutatják be. Éppen ezért a tárgy nagymértékben épít a kiadott anyagok otthoni elsajátítására, a tanórákra való felkészülésre. Ezeket főként elektronikus oktatási anyagok segítik.
10. Követelmények

a.    A szorgalmi időszakban: Hiányozni csak a TVSZ-ben rögzített mennyiségű óráról lehet. Négy órát hiányozhatnak a hallgatók, ha egyetlen óra sem marad el. Ha munkaszünet vagy oktatási szünet miatt akár egyetlen óra is elmarad, akkor csak három óráról hiányozhatnak.
A szorgalmi időszakban 2 kiszárthelyi (a 4. és 8. héten) és 1 zárthelyi dolgozat (a szorgalmi időszak végén).
A kiszárthelyikkel egyenként maximum 20-20 pontot, a nagyzárthelyivel 60 pontot lehet szerezni.
A félévközi jegy a pontszámok alapján
85 ponttól jeles (5)
70 ponttól jó (4)
55 ponttól közepes (3)
40 ponttól elégséges (2)
40 pont alatt elégtelen (1)

b.    A vizsgaidőszakban: nincs

11. Pótlási lehetőségek A kiszárthelyik nem pótolhatók.
A zárthelyi dolgozat a szorgalmi időszak utolsó hetén pótzárthelyivel, annak sikertelensége esetén, a TVSZ  16.§ (3) szerint a pótlási időszakban, különeljárási díj fizetése mellett pót-pót zárthelyivel pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek Az előadások után, a zárthelyik előtt, valamint a hallgatók igénye alapján, előzetesen egyeztetett időpontokban.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Az előadások jegyzetekkel kiegészített fóliái a hallgatók számára elektronikus formában előzetesen elérhetően.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra14
Felkészülés a laboratóriumi mérésekre14
Felkészülés zárthelyire20
Összesen90
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr Huszák Árpád    adjunktus    BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
Jakab Tivadar    címzetes docens    BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
Dr Szabó Csaba Attila    egyetemi tanár    BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
Szandi Lajos    mérnök    BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
Varga György    mérnök    BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék