Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Irodai hálózatok menedzsmentje

  A tantárgy angol neve: Office Network Management

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. december 11.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Egészségügyi szervező szak, BSc képzés
  Ügyvitelszervező szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIA026   0/2/1/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Do Van Tien,
  4. A tantárgy előadója Jakab Tivadar    címzetes docens    BME HIT
  Varga György    mérnök    BME HIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A tárgy követelményeit azok a hallgatók képesek sikeresen teljesíteni, akik stabil hálózatos alapismeretekkel rendelkeznek, illetve szükség esetén ilyen ismereteiket a tárgy előrehaladásával, a tárgy oktatási kiméretén túli tanulmányi munkával felfrissítik, rendezik, pótolják.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM (Training.Code=("5N-A7")
  VAGY Training.Code=("5N-A8")
  VAGY Training.Code=("5N-M7")
  VAGY Training.Code=("5N-M8") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kara Egészségügyi szervező alapszak,  Ügyvitelszervező szakirány hallgatóinak ajánlott az alábbi tárgyak előzetes teljesítése:
  VITMA310    Távközlő hálózatok és szolgáltatások (SE kód: IBKBME027_1M)
      Információkezelés az egészségügyben (SE kód: IBKINF041_1M)
  VIHIA060    Számítógép-hálózatok (SE kód: IBKBME001_3M)
   
  A kötelező tárgyak tematikájával fennálló nagymértékű ütközés miatt a tárgyat nem vehetik fel a VIK mérnök informatikus szak hallgatói.

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a kisméretű otthoni és irodai hálózatok kialakítását, gyakorlatias üzemeltetését – beleértve a hálózat tervezésének alapvető szempontjait –, a hálózati eszközök és hálózathoz kapcsolt alapvető erőforrások telepítését, beállítását, működtetését.
  A tárgy sikeres teljesítésével a hallgatók a következő készségekre és képességekre tesznek szert:
  •     kisméretű irodai hálózat kialakításával kapcsolatos döntések meghozatalának, alternatívák felállításának, értékelésének képessége, beleértve a nyilvános hálózati csatlakoztatásokra alkalmas kereskedelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos vonatkozásokat is,
  •    önsegítő (nem szolgáltató) konfigurálási, üzemeltetési, egyszerű hibakeresési és  elhárítási képességek,
  •     szakszerű segítségkérés professzionális szakembertől, a beavatkozás sikerességének megítélése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  (tartalmak 14 oktatási hétre, 3x45 perc hetente, összesen 42x45 perc,

  ebből 14 előadás: 14x2x45 perc és 7 labor: 7x2x45 perc)

  Előadás/labor

  Témakör

  Tartalom

  Óra-kiméret

  [45 perc]

  1. előadás

  1.

  Bevezetés: a kisméretű üzleti hálózatok szolgáltatási, funkciói, üzemeltetési alapelvei

  Előadás:

  a tárgy célkitűzése, témaköreinek áttekintése, motivációk, milyen ismereteket nyújt a tárgy, kinek, milyen alkalmazási célokra

  1

  2.

  Kisméretű üzleti hálózatok biztonsági kérdései

  Előadás:

  hálózatbiztonsági, adatbiztonsági követelmények, különös tekintettel az egészségügyi. környezetre vonatkozó szabályokra

  1

  2-3. előadás

  3.

  Hálózati alapismeretek áttekintése

  Előadás:

  fizikai, hálózati, transzport és alkalmazási rétegekre vonatkozó alapismertek:

  - Ethernet, WiFi[1], hatótávolság, sávszélesség

  - PPP[2], DNS[3], DHCP[4], NAT[5]

  - hálózatelemek (szerver, switch, router, perifériák)

  4

   

  Előadás/labor

  Témakör

  Tartalom

  Óra-kiméret

  [45 perc]

  1. labor

  3. témakör

  Labor:

  - hálózati forgalom monitorozása (WiFi, Ethernet)

  - információgyűjtés a hálózatról

  - DHCP konfigurálása SOHO routeren

  2

  4-5. előadás

  4.

  Kis üzleti hálózatban alkalmazható alapvető megoldások

   

  Előadás:

  - Windows networking, Samba, kitekintés jelleggel NFS[6]

  - alapszolgáltatások: FTP[7], SCP[8], távoli terminál

  4

  2. labor

  4. témakör

  Labor:

  - Windows Workgroup gyakorlati alkalmazása

  - távoli terminál alkalmazása (SSH, telnet), biztonsági megfontolások

  - remote Desktop alkalmazása

  - levelezőprogram beállításai (IMAP/POP3)

  2

  6-7. előadás

  5.

  Nyilvános hálózati csatlakoztatás, tipikus szolgáltatások

  Előadás:

  - kereskedelmi szolgáltatások értékelő áttekintése (DSL[9], DOCSIS[10], mobil: EDGE[11], UMTS[12], LTE[13])

  - a csatlakoztatás folyamata és konfigurációs vonatkozásai

  - szolgáltatások: levelezés, tárhely, weblap, VPN[14]

  4

  3. labor

  5. témaköre

  Labor:

  - szolgáltatói ajánlatok elemzése, döntési folyamat segítése

  - DSL SOHO router beállításai a gyakorlatban

  - mobilnet (GPRS/UMTS) telepítése, használata

  2

  8-9. előadás

  6.

  Üzemeltetési alapelvek

  Előadás:

  - hálózat- és felhasználó-menedzsment.

  hálózati házirend

  1

  7.

  Tűzfalak, NAT

  Előadás:

  alapfunkciók, alapelvek, megoldások, tipikus beállítások

  3

  4. labor

  6. és 7. témakör

  Labor:

  - tűzfalak gyakorlati alkalmazása (SOHO router, tűzfal szoftver) és vizsgálata valós hálózatban

  - NAT beállítás SOHO routeren

  2

   

  Előadás/labor

  Témakör

  Tartalom

  Óra-kiméret

  [45 perc]

  10. előadás

  8.

  Hibafelismerés, hibabehatárolás

  Előadás:

  - stratégiák, lépések, szabadon elérhető alapeszközök (ping, traceroute, netstat, ipconfig, ns lookup, stb.)

  2

  5. labor

  8. témakör

  Labor:

  - alapeszközök alkalmazása

  - kapcsolati problémák felderítése valós hálózatban

  2

  6. labor

  9. témakör

  Labor:

  - kábelhiba detektálás

  - hibás IP konfiguráció detektálása, javítása

  - tűzfal hibák kezelése

  2

  11-13. előadás

  9.

  Tipikus hibák felismerése és elhárítása (saját hálózaton belül)

  Előadás:

  lépések, forgatókönyvek különböző hibák felderítésére:

  - fizikai réteg (pl. csatlakozó, port, kábel, eszköz)

  - hálózati réteg (pl. IP cím)

  - transzport (pl. tűzfal-beállítások)

  - alkalmazás (pl. file service)

  3

  10.

  Tipikus hibák felismerése és elhárítása (nyilvános hálózati csatlakozás, alkalmazások)

   

  Előadás:

  - fizikai kapcsolat

  - hálózati kapcsolat

  - szolgáltatások, alkalmazások (levelezés, tárhely, weboldal)

  2

  11.

  IPv4 - IPv6: migráció, együttélés hatásai a kis irodai hálózatok üzemeltetésére

  Előadás:

  - változások és következményeik

  - az együttélés gyakorlati vonatkozásai

  1

  7. labor

  11. témakör

  Labor:

  - IPv6 hozzáférés lehetőségei

  - IPv6 beállítások felhasználói eszközökön

  - IPv6 forgalom monitorozása

  2

  14. előadás

  12.

  Kitekintés: alkalmazások üzemeltetése, technológiai újdonságok

  Előadás:

  - alkalmazások üzemeltetésének néhány vonatkozása: levelezés, tárhely, weblap

  - technológiai kitekintés: PLC[15], HBS[16]

  2  [1] Wireless Fidelity

  [2] Point to Point Protocol

  [3] Domain Name System

  [4] Dynamic Host Configuration Protocol

  [5] Network Address Translation

  [6] Network File System

  [7] File Transfer Protocol

  [8] Secure Copy (SSH suite)

  [9] Digital Subscriber Line

  [10] Data over Cable Service Interface Specification

  [11] Enhanced Data-rates for GSM Evolution

  [12] Universal Mobile Telecommunications System

  [13] Long Term Evolution (3GPP)

  [14] Virtual Private Network

  [15] Power Line Communication

  [16] Home Base Station

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tárgy heti 2 óra kiscsoportos gyakorlat és 1 óra laboratórium keretében kerül megtartásra, melyek az előtanulmányok során megszerzett, valamint az otthoni felkészülés során elsajátított/felfrissített ismeretek gyakorlati alkalmazását mutatják be. Éppen ezért a tárgy nagymértékben épít a kiadott anyagok otthoni elsajátítására, a tanórákra való felkészülésre. Ezeket főként elektronikus oktatási anyagok segítik.
  10. Követelmények

  a.    A szorgalmi időszakban: Hiányozni csak a TVSZ-ben rögzített mennyiségű óráról lehet. Négy órát hiányozhatnak a hallgatók, ha egyetlen óra sem marad el. Ha munkaszünet vagy oktatási szünet miatt akár egyetlen óra is elmarad, akkor csak három óráról hiányozhatnak.
  A szorgalmi időszakban 2 kiszárthelyi (a 4. és 8. héten) és 1 zárthelyi dolgozat (a szorgalmi időszak végén).
  A kiszárthelyikkel egyenként maximum 20-20 pontot, a nagyzárthelyivel 60 pontot lehet szerezni.
  A félévközi jegy a pontszámok alapján
  85 ponttól jeles (5)
  70 ponttól jó (4)
  55 ponttól közepes (3)
  40 ponttól elégséges (2)
  40 pont alatt elégtelen (1)

  b.    A vizsgaidőszakban: nincs

  11. Pótlási lehetőségek A kiszárthelyik nem pótolhatók.
  A zárthelyi dolgozat a szorgalmi időszak utolsó hetén pótzárthelyivel, annak sikertelensége esetén, a TVSZ  16.§ (3) szerint a pótlási időszakban, különeljárási díj fizetése mellett pót-pót zárthelyivel pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek Az előadások után, a zárthelyik előtt, valamint a hallgatók igénye alapján, előzetesen egyeztetett időpontokban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Az előadások jegyzetekkel kiegészített fóliái a hallgatók számára elektronikus formában előzetesen elérhetően.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés a laboratóriumi mérésekre14
  Felkészülés zárthelyire20
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr Huszák Árpád    adjunktus    BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  Jakab Tivadar    címzetes docens    BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  Dr Szabó Csaba Attila    egyetemi tanár    BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  Szandi Lajos    mérnök    BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  Varga György    mérnök    BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék