Hangtechnikai gyakorlat II.

A tantárgy angol neve: Audio Techniques Practice II.

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHI9369 7-10 2/2/0/v 5 2/2
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Augusztinovicz Gusztáv Fülöp,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Fürjes Andor Tamás

tanársegéd

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Márki Ferenc

tanársegéd

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Jelfeldolgozás, műszaki akusztika

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Ajánlott előtanulmányok:

VIHI9142 Hangtechnikai gyakorlat

A tárgy megértését elősegítő előtanulmányok:

VIHI4005 Stúdiótechnika a műsorszórásban

VIHI4107 Műszaki akusztika

VIHI4148 Akusztikai mérések

VIHI5107 Hangstúdiótechnika

7. A tantárgy célkitűzése

Számítógépen illetve célberendezésekkel megvalósított hangtechnikai eszközök működésének megismerése, alkalmazásának elsajátítása.

8. A tantárgy részletes tematikája
 1. Hangrögzítés: rendszer összeállítás, felvételkészítés
 2. Digitálisan tárolt hanganyag szerkesztése
  1. Elektromos ill. felvételtechnikai hibák javítása
  2. Vágási munkálatok
  3. Effektezés
 3. Keverés
 4. Kész anyag tömörítése (MPEG Audio, Dolby Digital)
 5. Hangrestaurálás
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

Hetente 2 óra előadás, valamint ezzel párhuzamosan kis létszámú csoportokban (kb. 4 fő) kéthetente 4 óra stúdió-gyakorlat.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: házi feladat leadása, ami a vizsgára bocsátás előfeltétele

b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

 1. Elővizsga: nincs
11. Pótlási lehetőségek

Nincs.

12. Konzultációs lehetőségek

A félév során folyamatosan a tárgy bármelyik előadójával.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Fürjes Andor Tamás: Hangtechnikai gyakorlat

Márki Ferenc: Digitális hangfeldolgozás

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

-

Felkészülés zárthelyire

-

Házi feladat elkészítése

20

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

-

Vizsgafelkészülés

10

Összesen

90

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Fürjes Andor Tamás

tanársegéd

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Márki Ferenc

tanársegéd

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék