Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hangtechnikai gyakorlat II.

  A tantárgy angol neve: Audio Techniques Practice II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI9369 7-10 2/2/0/v 5 2/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Augusztinovicz Gusztáv Fülöp,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Fürjes Andor Tamás

  tanársegéd

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Márki Ferenc

  tanársegéd

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Jelfeldolgozás, műszaki akusztika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Ajánlott előtanulmányok:

  VIHI9142 Hangtechnikai gyakorlat

  A tárgy megértését elősegítő előtanulmányok:

  VIHI4005 Stúdiótechnika a műsorszórásban

  VIHI4107 Műszaki akusztika

  VIHI4148 Akusztikai mérések

  VIHI5107 Hangstúdiótechnika

  7. A tantárgy célkitűzése

  Számítógépen illetve célberendezésekkel megvalósított hangtechnikai eszközök működésének megismerése, alkalmazásának elsajátítása.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Hangrögzítés: rendszer összeállítás, felvételkészítés
  2. Digitálisan tárolt hanganyag szerkesztése
   1. Elektromos ill. felvételtechnikai hibák javítása
   2. Vágási munkálatok
   3. Effektezés
  3. Keverés
  4. Kész anyag tömörítése (MPEG Audio, Dolby Digital)
  5. Hangrestaurálás
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Hetente 2 óra előadás, valamint ezzel párhuzamosan kis létszámú csoportokban (kb. 4 fő) kéthetente 4 óra stúdió-gyakorlat.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: házi feladat leadása, ami a vizsgára bocsátás előfeltétele

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  1. Elővizsga: nincs
  11. Pótlási lehetőségek

  Nincs.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A félév során folyamatosan a tárgy bármelyik előadójával.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Fürjes Andor Tamás: Hangtechnikai gyakorlat

  Márki Ferenc: Digitális hangfeldolgozás

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  -

  Felkészülés zárthelyire

  -

  Házi feladat elkészítése

  20

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  -

  Vizsgafelkészülés

  10

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Fürjes Andor Tamás

  tanársegéd

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Márki Ferenc

  tanársegéd

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék