Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hangszerek fizikája

  A tantárgy angol neve: Physics of Musical Instruments

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI9368 8. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Augusztinovicz Gusztáv Fülöp,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr Granát János

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Fizika, matematika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a hangszerekkel kapcsolatos általános ismeretek kibővítése és elmélyítése. Különösen ajánlott az aktívan zenélő és a zenekedvelők hallgatók számára.

  A tananyag műszaki szempontból tekinti át a hangszerek igen gazdag világát. Tárgyalásra kerülnek azon mechanikai (koncentrált és elosztott paraméteres) és akusztikai rendszerek, amelyek fontos szerepet játszanak a hangszerek működésben és felépítésében. Ezután a hangszerek és hangszercsoportok kerülnek ismertetésre, beleértve azok felépítését és a felhasznált anyagokat is.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Mechanikai renszerek

  Egyszerű mechanikai renszerek

  Egydimenziós elosztott renszerek

  Kétdimenziós renszerek

  Csatolt rezgőrendszerek

  Nemlineáris rendszerek

  Akusztikai alapismeretek

  Hanghullámok

  Hangsugárzás

  Csövek, tölcsérek és üregek

  Húros hangszerek

  Gitárok és lantok

  Vonós hangszerek

  Hárfa , csembaló és citera

  Zongora

  Fúvós hangszerek

  Hangkeltés zergőnyelvvel és ajakrezgésekkel

  Rézfúvósok

  Fafúvósok

  Fuvola és orgonasípok

  Orgonák

  Ütőhangszerek

  Dobok

  Kalapácsos ütő hangszerek

  Harangok

  Cintányérok, gongok, lemezek, zenélő fűrész

  Zenei hangszerek anyagai

  Anyagok lineáris és nemlineáris mechanikai jellemzői

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:

  Egy kiválasztott hangszer alapos ismertetése írásos formában, kb. 5-10 oldal terjedelemben

  1. A vizsgaidőszakban:
  2. Irásbeli vizsga. A vizsgadolgozat alapján megajánlott jegy, szükség esetén szóbeli kiegészítéssel

  3. Elővizsga:

  A félév utolsó hetén kellő számú jelentkező esetén

  11. Pótlási lehetőségek

  A nem megfelelő szinvonalú évközi írásos munkát meg kell ismételni. Ha a szorgalmi időszak eltelt, akkor legkésőbb a vizsgaidőszak első hetében

  12. Konzultációs lehetőségek

  Félév során esetenként megbeszélt időpontban és a vizsgaidőszakban is a vizsgák előtti napon

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Valkó Iván Péter: Az elektroakusztika alapjai

  Akadémiai Kiadó, Budapest, 1963.

  Lamoth Emil: Elektro-akusztika

  Műszaki Könyvkiadó, Budapest

  Tarnóczy Tamás: Zenei akusztika

  Zeneműkiadó, Budapest, 1982.

  Neville H. Fletcher, Thomas D. Rossing: The Physics of Musical Instruments

  Spriongel Verlag New York 1998. Second Edition.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  20

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  15

  ..

  Vizsgafelkészülés

  35

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr Granát János

  egy. docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék