Digitális stúdiótechnika

A tantárgy angol neve: Digital Studio Techniques

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHI9338   4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kovács Imre,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Kovács Imre

adjunktus

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Lois László

tudományos mts.

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

Neptun-kód Cím

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy kismértékben az analóg és nagymértékben a digitális videó és televízió stúdiótechnika kérdéseivel kíván foglalkozni. Ennek során a következő nagy tématerületek kerülnek ismertetésre: emberi látás alapfogalmai, színmérés, analóg és digitális videó alapjai, szabványok, akusztikai alapok, a hang digitalizálása, szabványok, soros és párhuzamos interfészek, videó és audió bitsebesség csökkentése, stúdió rendszertechnika, stúdiótechnika építő elemei, számítástechnika és a videotechnika kapcsolata, archiválás.

8. A tantárgy részletes tematikája

Televíziós alapok: az emberi látás sajátosságai, képfelbontási elképzelések, felbontás fogalmak, az összetett videó jel, analóg képátviteli szabványok.

Analóg videó alapfogalmai: színmérés, kompozít videó, komponens videó.

Digitális videó alapfogalmak: általános megfontolások, mintavételezés, kvantálás, kompozít és komponens digitális szabványok.

Akusztikai alapfogalmak, analóg és digitális audió alapfogalmak.

Soros digitális jel szétosztás és járulékos adat beültetés, csatornakódolás, SDI szétosztási szabványok.

Videó bitsebesség csökkentés általános elvei és technológiái, DCT alapú kódolás elve, gyakorlata, Videó kódolási szabványok (JPEG, M-JPEG, MPEG-1, MPEG-2, DV és MPEG-4), képminőség és a bitsebesség csökkentés hatása.

Audió bitsebesség csökkentés általános elvei, audió bitsebesség csökkentés technológiái, audió kódolási szabványok (MPEG-1, MPEG-2, Dolby Digital, MPEG-4), képminőség és a bitsebesség csökkentés hatása, a kompresszált jelek szétosztása.

A digitális videó effektek alapjai, számítógépes grafikai alapok (raszter grafika, virtuális valóság megjelenítése, VRML).

Hagyományos stúdió rendszertechnika, feladatok, funkciók (hozzáférés, utó-munkálatok, tárolás, kijátszás, archiválás), legfontosabb építőelemek, kamerák, monitorok, képkeverők, digitális videó effektek (DVE), analóg és digitális szalagos rögzítési formátumok (VTR, DVTR), lineáris és nem-lineáris utómunka berendezések, grafikai eszközök, időalap és formátum korrektorok, hírstúdiók, stb.

A számítástechnikára alapozott videó stúdió rendszertechnikája, videószerverek, digitális adattárolási formátumok (DLT, DTF, AIT, LTO, stb.), loggolás, metaadatbázisok, szabványok, tárolási formátumok, streamelés, médiamenedzsment, számítógépes grafika elemei.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium): előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: egy NZH sikeres megírása - egyszeri pótlási lehetőséggel

(a NZH időpontja a 8-ik hét) (A TVSZ szerint a vizsgaidőszak első három hetében pótolható az aláírás!)

b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  1. Elővizsga: -
11. Pótlási lehetőségek
12. Konzultációs lehetőségek

A hallgatókkal egyeztetett időpontokban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Az előadók által elektronikus formában összeállított jegyzetek.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

5

Felkészülés zárthelyire

25

Házi feladat elkészítése

0

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

Kis feladatok kidolgozása

0

Vizsgafelkészülés

60

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Kovács Imre

adjunktus

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Lois László

tudományos mts.

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék