Űrkutatás és gyakorlati alkalmazásai

A tantárgy angol neve: Practical Applications of Space Exploration

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHI9294   4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pap László,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Ferencz Csaba

egyetemi magántanár

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Erhardt Zoltánné dr. Ferncz Orsolya

tudományos munkatárs

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Matematika, Elektromágneses terek, Elketronfizika.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

-

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az űrkutatás módszereivel és gyakorlati alkalmazásaival, valamint az ezekben meglévő mérnöki feladatokkal.

8. A tantárgy részletes tematikája
  • Űrkutatás története

Történeti visszatekintés a Kozmosz vizsgálatára és a rakétahajtásra; anomáliák.

Az űrkutatás értelme.

  • Rakéták

A rakéta meghatározása és mozgása

A rakéta hajtómű működésének alapjai

A különféle rakétahajtóművek

Különféle rakéták és felépítésük

  • Űrrendszerek

Kutató rendszerek

Szolgáltató rendszerek

Felmerülő problémák

  • Űreszközök

Alapelvek

Mérés és adatátvitel

  • Fedélzeti műszerek közvetlen (in situ) mérésekhez

A kozmikus környezet vizsgálata

Az űreszköz helye tulajdonságainak kihasználása

  • Átmeneti méréstípusok

Gravitációs tér mérések

Magnetométerek

  • Az elektromágneses hullámok terjedésén alapuló mérések és alkalmazásaik áttekintése

A terjedő elektromágneses hullám

Az elektromágneses teljes spektrum

Mérésfelosztás hullámjellemző szerint

Faraday rotáció

- Űrtávközlés

Az űrhírközlés fajtái

A műholdas távközlési út tervezése alapjai

Műholdas globális mobil rendszerek

- Helymeghatározás

A kozmikus helymeghatározás módjai

A Doppler-effektus és helymeghatározási alkalmazása

Globális műholdas navigációs rendszerek

- Távérzékelés

Távérzékelési típusok és módszerek

Távérzékelési alapösszefüggések

Távérzékelési modell példák

- Globális változások

A globális válság természete

Kitekintés

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: 1 db kis ZH. A félév lezárásához legalább elégséges eredmény szükséges. A szorgalmi időszakban valamint a vizsgaidőszak első három hetében van pótlási lehetőség.

b. A vizsgaidőszakban: Szóbeli vizsga.

c. Elővizsga: -

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

(1) dr. Ferencz Csaba: Elektromágneses hullámok terjedése. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1996.

(2) Nagy Ernő: Az űrkutatás eredményei. Gondolat Kiadó, Budapest 1964.

(3) H. Mielke: A rakétatechnika alapjai. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1964.

(4) Űrhajózási lexikon. Akadémiai Kiadó - Zrínyi Katonai Könyvkiadó, Budapest 1981.

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Ferencz Csaba

egyetemi magántanár

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Erhardt Zoltánné dr. Ferncz Orsolya

tudományos munkatárs

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék