Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Űrkutatás és gyakorlati alkalmazásai

  A tantárgy angol neve: Practical Applications of Space Exploration

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI9294   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pap László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Ferencz Csaba

  egyetemi magántanár

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Erhardt Zoltánné dr. Ferncz Orsolya

  tudományos munkatárs

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika, Elektromágneses terek, Elketronfizika.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az űrkutatás módszereivel és gyakorlati alkalmazásaival, valamint az ezekben meglévő mérnöki feladatokkal.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Űrkutatás története

  Történeti visszatekintés a Kozmosz vizsgálatára és a rakétahajtásra; anomáliák.

  Az űrkutatás értelme.

  • Rakéták

  A rakéta meghatározása és mozgása

  A rakéta hajtómű működésének alapjai

  A különféle rakétahajtóművek

  Különféle rakéták és felépítésük

  • Űrrendszerek

  Kutató rendszerek

  Szolgáltató rendszerek

  Felmerülő problémák

  • Űreszközök

  Alapelvek

  Mérés és adatátvitel

  • Fedélzeti műszerek közvetlen (in situ) mérésekhez

  A kozmikus környezet vizsgálata

  Az űreszköz helye tulajdonságainak kihasználása

  • Átmeneti méréstípusok

  Gravitációs tér mérések

  Magnetométerek

  • Az elektromágneses hullámok terjedésén alapuló mérések és alkalmazásaik áttekintése

  A terjedő elektromágneses hullám

  Az elektromágneses teljes spektrum

  Mérésfelosztás hullámjellemző szerint

  Faraday rotáció

  - Űrtávközlés

  Az űrhírközlés fajtái

  A műholdas távközlési út tervezése alapjai

  Műholdas globális mobil rendszerek

  - Helymeghatározás

  A kozmikus helymeghatározás módjai

  A Doppler-effektus és helymeghatározási alkalmazása

  Globális műholdas navigációs rendszerek

  - Távérzékelés

  Távérzékelési típusok és módszerek

  Távérzékelési alapösszefüggések

  Távérzékelési modell példák

  - Globális változások

  A globális válság természete

  Kitekintés

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 1 db kis ZH. A félév lezárásához legalább elégséges eredmény szükséges. A szorgalmi időszakban valamint a vizsgaidőszak első három hetében van pótlási lehetőség.

  b. A vizsgaidőszakban: Szóbeli vizsga.

  c. Elővizsga: -

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  (1) dr. Ferencz Csaba: Elektromágneses hullámok terjedése. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1996.

  (2) Nagy Ernő: Az űrkutatás eredményei. Gondolat Kiadó, Budapest 1964.

  (3) H. Mielke: A rakétatechnika alapjai. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1964.

  (4) Űrhajózási lexikon. Akadémiai Kiadó - Zrínyi Katonai Könyvkiadó, Budapest 1981.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Ferencz Csaba

  egyetemi magántanár

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Erhardt Zoltánné dr. Ferncz Orsolya

  tudományos munkatárs

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék