Stúdióakusztika és hangfelvétel művészete

A tantárgy angol neve: The Art of Studioacoustics and Recording

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHI9236 8. 2/0/0/v 2.5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Granát János, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Újházy László

okl. vill. mérn. műsz.ig.h.

Magyar Rádió

Borsiné Arató Éva

okl. vill. mérn. csop.vez.

Magyar Rádió

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

fizika, matematika, középszintű zenei ismeretek, általános elkötelezettség a művészetek irányában.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Műszaki akusztika 7., Akusztikai mérések 8.

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja, hogy a hallgatókkal ismertesse a hangfelvételtechnika akusztikai- és technikai-művészi határterületi kérdéseit. Ennek megfelelően a tematikában központi szerepet kapnak a teremakusztikai kérdések, ezeken belül is elsősorban a hangfelvételkészítés (studiók) és a megitélés (technikai helyiségek) akusztikai problémái. Emellett a hangfelvételeket - mint művészi-technikai produktumokat - egységesen ismerteti, feltárva a felvétel készítésének, esztétikai sajátságainak, a gépi hangkultúra kifejezési lehetőségeinek kérdéseit. Ennek egyik fontos eszközeként a hallgatókkal közösen végzünk hangfelvétel elemzéseket. Mindazok számára ajánlott akik hangmérnökként, vagy más munkakörben, stúdiókban, színházakban stb. kívánnak elhelyezkedni.

8. A tantárgy részletes tematikája

A hangkultúra története.

A térhatású technika műszaki- és esztétikai lehetőségei.

A próza a hangszórókban: a hang- és dokumentumjátékok készítése, esztétikája.

A zene a hangszórókban: a különböző zenei műfajok kifejezési lehetőségei, készítésének módja, esztétikája.

A kép-kisérőhang: a hang- és a kép egyeztetése, készítési módok, a kép-kisérőhang esztétikája, különös tekintettel a zenei és drámai produkciókra.

Teremakusztikai alapismeretek.

Különböző akusztikai terek.

Nagyméretű termek akusztikája.

Kisméretű termek akusztikája.

Studiók- és technikai helyiségek hanggátlási követelményei.

Különböző hanggátlású térelválasztó szerkezetek.

Különböző célú studiók akusztikai paraméterei.

Technikai helyiségek akusztikai tervezése.

Az alkalmazható hangelnyelő anyagok tulajdonságai, paramétere.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

előadások szakmai látogatás.

Az előadások helye: az akusztikai órák a Műszaki Egyetemen. A hangfelvételtechnikai, esztétikai kérdések tárgyalása a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola Oktatóstudiójában (Bp. XIV., Colombus utca 11.)

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

Előtanulmányok: a 4. és 5. pontban megadott témakörök ismerete, a felsorolt tantárgyak látogatása.

A foglalkozások 60%-án kötelező a részvétel.

Egy félévben egy nagy ZH a 12. héten és írásbeli (otthon elkészítendő) technikai művészeti recenzió (kritika, esszé, stb.) készítése egy adott hangfelvételről vagy videoműsorról a 13. hétre.

A félévközi jegy megszerzésének feltétele: a nagy ZH és az otthoni írásbeli feladat elégséges átlaga. A félév végén egy javító ZH.

b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga.

Elégtelen vizsga esetén a vizsga után minimum 1 hét múlva lehet ismétlő vizsgára jelentkezni.

c. Elővizsga:

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Tarnóczi Tamás: Teremakusztika I-II. Akadémiai Kiadó 1986.

Tarnóczi Tamás: Zenei akusztika Zeneműkiadó 1982.

Christopher Gilford: Acoustics for radio and television studios Peter Porogrinus Ltd. 1972.

Don Dawis, Carolin Davis: Sound System Engineering Howard W.Sons & Co. 1989.

Jürgen Meyer: Akustik und musikalische Aufhührungspraxis Frankfurt 1972.

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Újházy László

okl. vill. mérn. műsz.ig.h.

Magyar Rádió

Borsiné Arató Éva

okl. vill. mérn. csop.vez.

Magyar Rádió