Stúdióakusztika és a hangfelvétel művészete

A tantárgy angol neve: The Art of Studioacoustics and Recording

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHI9173 8. 2/0/0/v 3 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Augusztinovicz Gusztáv Fülöp,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Újházy László

okl.vill.mérn.műsz.ig.h.

Magyar Rádió

Borsiné Arató Éva

okl.vill.mérn.csop.vez.

Magyar Rádió

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

fizika, matematika, középszintű zenei ismeretek, általános elkötelezettség a művészetek irányában.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Műszaki akusztika, Akusztikai mérések

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja, hogy a hallgatókkal ismertesse a hangfelvételtechnika akusztikai- és technikai-művészi határterületi kérdéseit. Ennek megfelelően a tematikában központi szerepet kapnak a teremakusztikai kérdések, ezeken belül is elsősorban a hangfelvételkészítés (studiók) és a megitélés (technikai helyiségek) akusztikai problémái. Emellett a hangfelvételeket - mint művészi-technikai produktumokat - egységesen ismerteti, feltárva a felvétel készítésének, esztétikai sajátságainak, a gépi hangkultúra kifejezési lehetőségeinek kérdéseit. Ennek egyik fontos eszközeként a hallgatókkal közösen végzünk hangfelvétel elemzéseket. Mindazok számára ajánlott akik hangmérnökként, vagy más munkakörben, stúdiókban, színházakban stb. kívánnak elhelyezkedni.

8. A tantárgy részletes tematikája

A hangkultúra története.

A térhatású technika műszaki- és esztétikai lehetőségei.

A próza a hangszórókban: a hang- és dokumentumjátékok készítése, esztétikája.

A zene a hangszórókban: a különböző zenei műfajok kifejezési lehetőségei, készítésének módja, esztétikája.

A kép-kisérőhang: a hang- és a kép egyeztetése, készítési módok, a kép-kisérőhang esztétikája, különös tekintettel a zenei és drámai produkciókra.

Teremakusztikai alapismeretek.

Különböző akusztikai terek.

Nagyméretű termek akusztikája.

Kisméretű termek akusztikája.

Studiók- és technikai helyiségek hanggátlási követelményei.

Különböző hanggátlású térelválasztó szerkezetek.

Különböző célú studiók akusztikai paraméterei.

Technikai helyiségek akusztikai tervezése.

Az alkalmazható hangelnyelő anyagok tulajdonságai, paramétere.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

Előadások szakmai látogatás.

Az előadások helye: az akusztikai órák a BME-n. A hangfelvételtechnikai, esztétikai kérdések tárgyalása a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola Oktatóstudiójában (Bp. XIV., Colombus utca 11.)

10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:
  2. Előtanulmányok: a 4. és 5. pontban megadott témakörök ismerete, a felsorolt tantárgyak látogatása. A foglalkozások 60%-án kötelező a részvétel.

    Egy félévben egy nagy ZH a 12. héten és írásbeli (otthon elkészítendő) technikai művészeti recenzió (kritika, esszé, stb.) készítése egy adott hangfelvételről vagy videoműsorról a 13. hétre.

    A félév teljesítésének feltétele: a nagy ZH és az otthoni írásbeli feladat elégséges átlaga. A nem elégséges átlag a vizsgaidőszak első három hetében iv. jelleggel pótolható.

  3. A vizsgaidőszakban:
  4. Szóbeli vizsga.

  5. Elővizsga: -
11. Pótlási lehetőségek

A pót ZH a szorgalmi időszak utolsó vagy a vizsgaidőszak első három hetében lehetséges.

12. Konzultációs lehetőségek

Az oktatókkal megbeszélt időpontban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Tarnóczi Tamás: Teremakusztika I-II. Akadémiai Kiadó 1986.

Tarnóczi Tamás: Zenei akusztika Zeneműkiadó 1982.

Christopher Gilford: Acoustics for radio and television studios Peter Porogrinus Ltd. 1972.

Don Dawis, Carolin Davis: Sound System Engineering Howard W.Sons & Co. 1989.

Jürgen Meyer: Akustik und musikalische Aufhührungspraxis Frankfurt 1972.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

Kontakt óra

30

Félévközi készülés órákra

10

Felkészülés zárthelyire

10

Házi feladat elkészítése

10

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

10

..

Vizsgafelkészülés

20

Összesen

90

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Újházy László

okl.vill.mérn.műsz.ig.h.

Magyar Rádió

Borsiné Arató Éva

okl.vill.mérn.csop.vez.

Magyar Rádió