Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Stúdióakusztika és a hangfelvétel művészete

  A tantárgy angol neve: The Art of Studioacoustics and Recording

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI9173 8. 2/0/0/v 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Augusztinovicz Gusztáv Fülöp,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Újházy László

  okl.vill.mérn.műsz.ig.h.

  Magyar Rádió

  Borsiné Arató Éva

  okl.vill.mérn.csop.vez.

  Magyar Rádió

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  fizika, matematika, középszintű zenei ismeretek, általános elkötelezettség a művészetek irányában.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Műszaki akusztika, Akusztikai mérések

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja, hogy a hallgatókkal ismertesse a hangfelvételtechnika akusztikai- és technikai-művészi határterületi kérdéseit. Ennek megfelelően a tematikában központi szerepet kapnak a teremakusztikai kérdések, ezeken belül is elsősorban a hangfelvételkészítés (studiók) és a megitélés (technikai helyiségek) akusztikai problémái. Emellett a hangfelvételeket - mint művészi-technikai produktumokat - egységesen ismerteti, feltárva a felvétel készítésének, esztétikai sajátságainak, a gépi hangkultúra kifejezési lehetőségeinek kérdéseit. Ennek egyik fontos eszközeként a hallgatókkal közösen végzünk hangfelvétel elemzéseket. Mindazok számára ajánlott akik hangmérnökként, vagy más munkakörben, stúdiókban, színházakban stb. kívánnak elhelyezkedni.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A hangkultúra története.

  A térhatású technika műszaki- és esztétikai lehetőségei.

  A próza a hangszórókban: a hang- és dokumentumjátékok készítése, esztétikája.

  A zene a hangszórókban: a különböző zenei műfajok kifejezési lehetőségei, készítésének módja, esztétikája.

  A kép-kisérőhang: a hang- és a kép egyeztetése, készítési módok, a kép-kisérőhang esztétikája, különös tekintettel a zenei és drámai produkciókra.

  Teremakusztikai alapismeretek.

  Különböző akusztikai terek.

  Nagyméretű termek akusztikája.

  Kisméretű termek akusztikája.

  Studiók- és technikai helyiségek hanggátlási követelményei.

  Különböző hanggátlású térelválasztó szerkezetek.

  Különböző célú studiók akusztikai paraméterei.

  Technikai helyiségek akusztikai tervezése.

  Az alkalmazható hangelnyelő anyagok tulajdonságai, paramétere.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadások szakmai látogatás.

  Az előadások helye: az akusztikai órák a BME-n. A hangfelvételtechnikai, esztétikai kérdések tárgyalása a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola Oktatóstudiójában (Bp. XIV., Colombus utca 11.)

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:
  2. Előtanulmányok: a 4. és 5. pontban megadott témakörök ismerete, a felsorolt tantárgyak látogatása. A foglalkozások 60%-án kötelező a részvétel.

   Egy félévben egy nagy ZH a 12. héten és írásbeli (otthon elkészítendő) technikai művészeti recenzió (kritika, esszé, stb.) készítése egy adott hangfelvételről vagy videoműsorról a 13. hétre.

   A félév teljesítésének feltétele: a nagy ZH és az otthoni írásbeli feladat elégséges átlaga. A nem elégséges átlag a vizsgaidőszak első három hetében iv. jelleggel pótolható.

  3. A vizsgaidőszakban:
  4. Szóbeli vizsga.

  5. Elővizsga: -
  11. Pótlási lehetőségek

  A pót ZH a szorgalmi időszak utolsó vagy a vizsgaidőszak első három hetében lehetséges.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az oktatókkal megbeszélt időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tarnóczi Tamás: Teremakusztika I-II. Akadémiai Kiadó 1986.

  Tarnóczi Tamás: Zenei akusztika Zeneműkiadó 1982.

  Christopher Gilford: Acoustics for radio and television studios Peter Porogrinus Ltd. 1972.

  Don Dawis, Carolin Davis: Sound System Engineering Howard W.Sons & Co. 1989.

  Jürgen Meyer: Akustik und musikalische Aufhührungspraxis Frankfurt 1972.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  10

  Felkészülés zárthelyire

  10

  Házi feladat elkészítése

  10

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  10

  ..

  Vizsgafelkészülés

  20

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Újházy László

  okl.vill.mérn.műsz.ig.h.

  Magyar Rádió

  Borsiné Arató Éva

  okl.vill.mérn.csop.vez.

  Magyar Rádió