Dokumentumszerkesztés LaTeX és Word használatával

A tantárgy angol neve: Text Processing with Latex and Word

Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHI9147   2/0/0/f 3 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Jeney Gábor,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Jeney Gábor Dr.

Tudományos munkatárs

Híradástechnikai Tanszék

Schulcz Róbert

Tudományos s.m.társ

Híradástechnikai Tanszék

Zsiros Attila

Doktorandusz

Híradástechnikai Tanszék

Imre Sándor Dr.

Egy. docens

Híradástechnikai Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Számítógép felhasználói alapismeretek

7. A tantárgy célkitűzése

Megismertetni a hallgatókat a dokumentumszerkesztés művészetével, hogy színvonalas, nyomdatechnikailag megfelelő munkákat készíthessenek. Az első órán egy előadás keretében bemutatjuk a LATEX, a Word és az OpenOffice.org Writer alapvető tulajdonságait, előnyeit, hátrányait. Az első előadás végén a hallgatók szabadon dönthetnek arról, hogy melyik szövegszerkesztőről szeretnének bővebben hallgatni. A kurzus végére a hallgatóknak képesnek kell lenniük kultúrált megjelenésű dokumentumok megírására, szerkesztésére.

8. A tantárgy részletes tematikája
 1. A LATEX, a Word és az OpenOffice.org Writer összehasonlítása
  1. Elérhetőség (milyen architektúrára, milyen operáció rendszerre, ár)
  2. Hordozhatóság (hol szerkeszthető a fájl, fájlszerkezet, fájlméret)
  3. WYSIWYG (mit is jelent ez pontosan?)
  4. Táblázat és ábrafeliratok, fejezetcímek
  5. Referenciák, hivatkozások (képletekre, táblázatokra, fejezetekre, oldalakra)
  6. Oldalstruktúra (hova mit lehet írni, egy vs. kétoldalas dokumentum)
  7. Dokumentum védelme (megnyithatóság, módosíthatóság, nyomtathatóság)
  8. Helyesírás, nyelvtani hibák ellenőrzése, elválasztás
  9. Szerkesztési sebesség (rövid és hosszú dokumentumok esetében)
 2. Tipográfiai alapok (koncepciók)
 3. LATEX alapok
  1. Szerkesztés vs. megjelenítés
  2. Dokumentumosztályok (cikk, levél, könyv, fólia)
  3. Ékezetes karakterek kezelése
  4. Fejezetek, alfejezetek
  5. Egyenletszerkesztés
  6. Táblázatok szerkesztése
  7. Ábrák beillesztése
  8. Irodalomjegyzék
  9. Hivatkozások ábrákra, táblázatokra, egyenletekre, irodalmakra, oldalakra
  10. Tartalomjegyzék, ábrajegyzék, táblázatok jegyzéke
  11. Indexkészítés
  12. Dokumentum formázása template-k használatával
 4. Word alapok
  1. Betű méretezése, típusának állítása
  2. Vastagított, dőlt, aláhúzott, színes betűk (duplán aláhúzott, kiskapitális áthúzott stb. betű)
  3. Bekezdés balra, jobbra, középre igazítása, beljebb kezdése
  4. Ritkított vagy sűrített betű
  5. Kép beillesztése
  6. Szöveg hátterének módosítása
  7. Térköz állítása
  8. Felsorolás alkalmazása
  9. Másfeles vagy dupla sortávolság
  10. Speciális módon végzett keretezés (szegélyek)
  11. Táblázatok
  12. Képletek
  13. Oldal beállításai
  14. Helyesírás, elválasztás, nyelv
  15. Hivatkozások ábrákra, táblázatokra, egyenletekre, irodalmakra, oldalakra
  16. Tartalomjegyzék, ábrajegyzék, táblázatok jegyzéke
  17. Indexkészítés
  18. Dokumentum formázása template-k használatával
 5. OpenOffice.org Writer alapok
  1. Fájlműveletek, fájlformátumok
  2. Szövegterületek (előfej, előláb, margók, szövegtükör), oldalbeállítások
  3. Stílusok, stílustár, betűtípusok, betű és háttérszínek
  4. Bekezdések, tabulátorok, felsorolás és számozás
  5. Ábrák, táblázatok beszúrása
  6. Egyenletszerkesztés OpenOffice.org Math használatával
  7. Helyesírás, elválasztás, nyelv
  8. Jegyzékek (irodalomjegyzék, tartalomjegyzék, tárgymutató)
  9. Hivatkozás ábrákra, táblázatokra, egyenletekre, irodalmakra, oldalakra
  10. Keretezés, szegélyek
  11. Rajzolási lehetőségek
  12. Dokumentum formázása template-k használatával
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

Laboratóriumi gyakorlatok keretében

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: Minden laborgyakorlat végén le kell adni az órán kapott feladat megoldását. Hiányozni csak a tanulmányi és vizsgaszabályzatban rögzített mennyiségű óráról lehet. Aki hiányzik, az házi feladatként kell elvégezze az órai feladatot. A gyakorlati jegy további feltétele a házi dolgozat elkészítése, amely 10 oldalas összefoglalása egy előre meghatározott szépirodalmi műnek.

b. A vizsgaidőszakban:

c. Elővizsga: nincs

11. Pótlási lehetőségek

A házi feladat elkészítésével az órai hiányzás pótlása automatikusan megtörténik.

12. Konzultációs lehetőségek

Minden laborgyakorlat alkalmával.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Virágvölgyi P., A tipográfia mestersége – számítógéppel, Tölgyfa Kiadó, 1996.

Wettl F., Mayer Gy., Sudár Cs., LATEX kezdőknek és haladóknak, Panem, 1998.

L. Lamport, LATEX A Document Preparation System, 2nd ed.,Addison-Wesley, 1994.

Váradi Zs., Irodai feladatok megoldása Wordben és Excelben, Műszaki Könyvkiadó, 1997.

Váradi Zs., Word praktikák, Műszaki Könyvkiadó, 1998.

Gero J., Reich G., Word 6, ComputerBooks, 1999.

Vida A., MagyarOffice 1.0 – I. Kötet, SYCA Kiadó, 2002.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

 

Kontakt óra

30

Félévközi készülés órákra

14

Házi feladat elkészítése

24

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

32

Vizsgafelkészülés

 

Összesen

90

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Jeney Gábor Dr.

Tudományos munkatárs

Híradástechnikai Tanszék

Schulcz Róbert

Tudományos s.m.társ

Híradástechnikai Tanszék

Zsiros Attila

Doktorandusz

Híradástechnikai Tanszék

Imre Sándor Dr.

Egy. docens

Híradástechnikai Tanszék