Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Dokumentumszerkesztés LaTeX és Word használatával

  A tantárgy angol neve: Text Processing with Latex and Word

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI9147   2/0/0/f 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Jeney Gábor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Jeney Gábor Dr.

  Tudományos munkatárs

  Híradástechnikai Tanszék

  Schulcz Róbert

  Tudományos s.m.társ

  Híradástechnikai Tanszék

  Zsiros Attila

  Doktorandusz

  Híradástechnikai Tanszék

  Imre Sándor Dr.

  Egy. docens

  Híradástechnikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Számítógép felhasználói alapismeretek

  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismertetni a hallgatókat a dokumentumszerkesztés művészetével, hogy színvonalas, nyomdatechnikailag megfelelő munkákat készíthessenek. Az első órán egy előadás keretében bemutatjuk a LATEX, a Word és az OpenOffice.org Writer alapvető tulajdonságait, előnyeit, hátrányait. Az első előadás végén a hallgatók szabadon dönthetnek arról, hogy melyik szövegszerkesztőről szeretnének bővebben hallgatni. A kurzus végére a hallgatóknak képesnek kell lenniük kultúrált megjelenésű dokumentumok megírására, szerkesztésére.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. A LATEX, a Word és az OpenOffice.org Writer összehasonlítása
   1. Elérhetőség (milyen architektúrára, milyen operáció rendszerre, ár)
   2. Hordozhatóság (hol szerkeszthető a fájl, fájlszerkezet, fájlméret)
   3. WYSIWYG (mit is jelent ez pontosan?)
   4. Táblázat és ábrafeliratok, fejezetcímek
   5. Referenciák, hivatkozások (képletekre, táblázatokra, fejezetekre, oldalakra)
   6. Oldalstruktúra (hova mit lehet írni, egy vs. kétoldalas dokumentum)
   7. Dokumentum védelme (megnyithatóság, módosíthatóság, nyomtathatóság)
   8. Helyesírás, nyelvtani hibák ellenőrzése, elválasztás
   9. Szerkesztési sebesség (rövid és hosszú dokumentumok esetében)
  2. Tipográfiai alapok (koncepciók)
  3. LATEX alapok
   1. Szerkesztés vs. megjelenítés
   2. Dokumentumosztályok (cikk, levél, könyv, fólia)
   3. Ékezetes karakterek kezelése
   4. Fejezetek, alfejezetek
   5. Egyenletszerkesztés
   6. Táblázatok szerkesztése
   7. Ábrák beillesztése
   8. Irodalomjegyzék
   9. Hivatkozások ábrákra, táblázatokra, egyenletekre, irodalmakra, oldalakra
   10. Tartalomjegyzék, ábrajegyzék, táblázatok jegyzéke
   11. Indexkészítés
   12. Dokumentum formázása template-k használatával
  4. Word alapok
   1. Betű méretezése, típusának állítása
   2. Vastagított, dőlt, aláhúzott, színes betűk (duplán aláhúzott, kiskapitális áthúzott stb. betű)
   3. Bekezdés balra, jobbra, középre igazítása, beljebb kezdése
   4. Ritkított vagy sűrített betű
   5. Kép beillesztése
   6. Szöveg hátterének módosítása
   7. Térköz állítása
   8. Felsorolás alkalmazása
   9. Másfeles vagy dupla sortávolság
   10. Speciális módon végzett keretezés (szegélyek)
   11. Táblázatok
   12. Képletek
   13. Oldal beállításai
   14. Helyesírás, elválasztás, nyelv
   15. Hivatkozások ábrákra, táblázatokra, egyenletekre, irodalmakra, oldalakra
   16. Tartalomjegyzék, ábrajegyzék, táblázatok jegyzéke
   17. Indexkészítés
   18. Dokumentum formázása template-k használatával
  5. OpenOffice.org Writer alapok
   1. Fájlműveletek, fájlformátumok
   2. Szövegterületek (előfej, előláb, margók, szövegtükör), oldalbeállítások
   3. Stílusok, stílustár, betűtípusok, betű és háttérszínek
   4. Bekezdések, tabulátorok, felsorolás és számozás
   5. Ábrák, táblázatok beszúrása
   6. Egyenletszerkesztés OpenOffice.org Math használatával
   7. Helyesírás, elválasztás, nyelv
   8. Jegyzékek (irodalomjegyzék, tartalomjegyzék, tárgymutató)
   9. Hivatkozás ábrákra, táblázatokra, egyenletekre, irodalmakra, oldalakra
   10. Keretezés, szegélyek
   11. Rajzolási lehetőségek
   12. Dokumentum formázása template-k használatával
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Laboratóriumi gyakorlatok keretében

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Minden laborgyakorlat végén le kell adni az órán kapott feladat megoldását. Hiányozni csak a tanulmányi és vizsgaszabályzatban rögzített mennyiségű óráról lehet. Aki hiányzik, az házi feladatként kell elvégezze az órai feladatot. A gyakorlati jegy további feltétele a házi dolgozat elkészítése, amely 10 oldalas összefoglalása egy előre meghatározott szépirodalmi műnek.

  b. A vizsgaidőszakban:

  c. Elővizsga: nincs

  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladat elkészítésével az órai hiányzás pótlása automatikusan megtörténik.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Minden laborgyakorlat alkalmával.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Virágvölgyi P., A tipográfia mestersége – számítógéppel, Tölgyfa Kiadó, 1996.

  Wettl F., Mayer Gy., Sudár Cs., LATEX kezdőknek és haladóknak, Panem, 1998.

  L. Lamport, LATEX A Document Preparation System, 2nd ed.,Addison-Wesley, 1994.

  Váradi Zs., Irodai feladatok megoldása Wordben és Excelben, Műszaki Könyvkiadó, 1997.

  Váradi Zs., Word praktikák, Műszaki Könyvkiadó, 1998.

  Gero J., Reich G., Word 6, ComputerBooks, 1999.

  Vida A., MagyarOffice 1.0 – I. Kötet, SYCA Kiadó, 2002.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

   

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  14

  Házi feladat elkészítése

  24

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  32

  Vizsgafelkészülés

   

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Jeney Gábor Dr.

  Tudományos munkatárs

  Híradástechnikai Tanszék

  Schulcz Róbert

  Tudományos s.m.társ

  Híradástechnikai Tanszék

  Zsiros Attila

  Doktorandusz

  Híradástechnikai Tanszék

  Imre Sándor Dr.

  Egy. docens

  Híradástechnikai Tanszék