Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hálózatkezelés Linux alatt

  A tantárgy angol neve: Linux Networking

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI9146   2/0/0/v 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Jeney Gábor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Szabó Sándor

  II. doktorandusz

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Schulcz Róbert

  II. doktrorandusz

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Keszei Csaba

  II. doktrorandusz

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Jeney Gábor

  Tanársegéd

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Dr. Pap László

  Egyetemi tanár

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Dr. Imre Sándor

  Adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Számítógép hálózati alapismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismertesse a hallgatókat a Linux és *BSD operációs rendszerek alatti hálózati konfigurációval. Megmutassa, hogyan lehet ingyenes szoftverek használatával hálózati kiszolgálót építeni. A tárgy tematikájában szintén szerepel a hálózati alapismeretek tárgy témájának gyakorlatiasabb bemutatása, a szabványok lényegi elemeinek kihangsúlyozása, így a hallgatók a tárgy teljesítésével közelebb kerülhetnek a protokollok misztikus világához.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  ISO/OSI rétegstruktúra a gyakorlatban

  Fizikai és adatkapcsolati réteg

  • Hálózati típusok (token ring, Ethernet, FDDI, WLAN (IEEE 802.x), stb.)
  • Hálózati csatoló konfigurálása
  • Interfészek (pl. eth0)

  Más hálózati protokollok (IPX/SPX, PPP) és konfiguráció

  TCP/IP protokoll, IP réteg (ifconfig)

  • 4-es verzió, IP címek, IP konfiguráció
  • 6-os verzió, IP címek, IP konfiguráció

  TCP, UDP, ICMP csomagok a szállítási rétegben

  • szabványos portok, és elnevezéseik, kapcsolódó alkalmazások
  • inetd és xinetd használata és beállításai

  Alkalmazási réteg, szerver programok, alapvető beállítások

  • FTP szerver programok (ProFTPD, wu-FTPD, stb.)
  • Webszerverek (Apache)
  • Windows hálózati kapcsolat (samba)
  • Levelezés (sendmail, qmail, stb.)
  • POP3, IMAP ügyintézők

  Biztonsági alapfogalmak, hálózattervezés, beállítási hibák

  • Naplózási lehetőségek (log-fájlok)
  • Alkalmazások biztonsági kérdései
  • Autentikáció (CHAP és PAP protokollok)
  • Titkosítás (SSL, IPsec)
  • tűzfalak, tűzfal programok, beállítási alapelvek

  Hálózati forgalom vizsgálata

  • IP csomagok és Ethernet keretek figyelése (tcpdump, ethereal)
  • Kapupásztázás (portscan), ellenőrzés pásztázókkal (Nessus)
  • Csomagszűrők használata, állapottartó csomagszűrők; (ipchains)
  • Lehallgatás, IP cím hamisítás és IP szintű támadások
  • Betörés érzékelés (Tripwire)

  Hálózati címkonverziók

  • NAT, IP masquerading

  IP over ATM

  Voice over IP

  • A VoIP technikai háttere
  • Hardver és szoftver követelmények
  • Kártyák beállítása
  • Szoftver beállítások
  • Sávszélesség problémák
  • Hangkódolási módszerek (G.xxx sorozat, különösen a G.723 G.711)
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti egyszer két órás előadások keretében

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: két ZH teljesítése

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli és szóbeli vizsga letétele

  c. Elővizsga: nincs

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A. S. Tannenbaum, Számítógép hálózatok, Panem-Prentice-Hall, 1999.

  F. Wilder, A Guide to the TCP/IP Protocol Suite, 2nd ed., Artech House, 1998.

  D. J. Wright, Voice over Packet Networks, John Wiley & Sons, 2001.

  http://www.ietf.org

  http://www.linux.org

  http://www.freebsd.org

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Szabó Sándor

  II. doktorandusz

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Schulcz Róbert

  II. doktrorandusz

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Keszei Csaba

  II. doktrorandusz

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Jeney Gábor

  Tanársegéd

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Dr. Pap László

  Egyetemi tanár

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Dr. Imre Sándor

  Adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék