Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  ISP hálózatok és üzemeltetésük

  A tantárgy angol neve: ISP Networks and Operation

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI9053   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Do Van Tien,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Do Van Tien

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  Napjainkban az Internet az élet számos területén nélkülözhetetlen tényező. Az IP alapú szolgáltatások nyújtásában az ISP-k (Internet Service Provider) játszanak fontos szerepet.

  A tárgy az ISP Internet szolgáltató hálózat által nyújtott szolgáltatások szempontjai felől közelítve mutatja be az ISP hálózatok megoldásait és üzemeltetését. A tárgy az elméleti hátér tárgyalásán túl röviden ismerteti a gyakorlati megvalósítás alapjait is.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A. Bevezetés:

  • Internet alapelvei
  • ISP-k kategórizálása
  • ISP kialakításának szempontjai
  • ISP szolgáltatásai
  • Üzleti modellek

  B. Az ISP-ben alkalmazott technológiák (ATM, Ethernet, MPLS, WDM, GMPLS, IP) rövid áttekintése

  C. ISP hálózatok felépítése és üzemeltetése

  • ISP architektúra és üzemeltetés tervezése
   • POP architektúrák,
   • Peering, Multihoming kialakítás
   • Hozzáférési megoldások (dial-up, ADSL, fix,)
   • Azonosítás, autentikáció és számlázás
   • Címzési terv
   • Forgalomirányítás (routing) kialakítása
   • Biztonság
  • Berendezések (router, kapcsoló, átviteli berendezés,) jellemzői, tesztelése és kiválasztása
  • Szolgáltatás minőségének biztosítása
   • Megoldások
   • Teljesítőképességi mérés,
  • Hálózatmenedzsment (SNMP, Policy-based, ICMP)
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium): előadás

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: - 4 kis ZH két-háromheti ütemezéssel, kötelező részvétellel

  - a kis ZH-k félévközi értékelése megfelelt – nem megfelelt

  - a nem megfelelt kis ZH-k javítási lehetősége az utolsó tanulmányi héten,

  - az aláírás megszerzéséhez legalább 3 kis ZH sikeres teljesítése szükséges.

  - a sikeres kis ZH-k eredménye maximum 30%-ban beleszámít a vizsgajegybe

  b. A vizsgaidőszakban: A vizsga irásbeli, de a vizsgázó szóbeli kérdéseket is feltehet. A vizsgaosztályzat a félévi és vizsgateljesítmény alapján kerül meghatározásra.

  1. Elővizsga: az utolsó héten
  11. Pótlási lehetőségek
  12. Konzultációs lehetőségek
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  30

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  60

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Do Van Tien

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék