Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Java-technológia

  A tantárgy angol neve: The Java Technology

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. szeptember 14.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  Mérnök informatikus szak

  Szabadon választható tantárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI9037   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Imre Sándor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Filp András

  adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Wagner Ambrus

  tanársegéd

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  C programozás, objektum-orientált programozás

   

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Programozás alapjai 1.

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat (Neptun-kód / Cím): –

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja, hogy a a hallgatók megismerkedjenek a Java nyelvvel, illetve a Javához kapcsolódó eszközökkel és technológiákkal.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tantárgy a korábbi "Rendszerfejlesztés Java környezetben" című tárgy közvetlen utóda.

  A félév három részre oszlik:

  1. A Java nyelv elemei, szabályai, felépítése és sajátosságai: a Java nyelv, az Object osztály, csomagok, Java programok a filerendszerben, kivételkezelés, osztálybetöltés, bytecode, virtuális gépek, hotspot virtuális gépek, appletek, fejlesztői környezetek és eszközök, Ant, szálak.

  2. A Java Core API: I/O, a Collections Framework, grafikus könyvtárak (AWT és Swing), hálózatkezelés, port kommunikáció, távoli metódushívás (RMI), localization.

  3. Java technológiák: XML feldolgozás, adatbáziskezelés (JDBC), natív interfész (JNI), webes alkalmazások (Servlet és JSP), JavaBeans, design patternek a Javában, Java 2 Micro Edition.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

   

  előadás

  10. Követelmények

  Egy nagy házi feladat elkészítése, melynek része a feladat specifikációja, a működőképes program valamint annak Javadoc dokumentációja. A feladat beadásának határideje a szorgalmi időszak vége. A házi feladat elfogadható szintű elkészítése a vizsgára bocsátás feltétele.

  A félév lezárásának módja: írásbeli vizsga. A félévi osztályzat a vizsgán elért osztályzattal egyezik meg. A félév teljesítésének feltétele a vizsgán elért legalább elégséges osztályzat.

  a.       A szorgalmi időszakban:

  b.       A vizsgaidőszakban:

  c.              Elővizsga:

  11. Pótlási lehetőségek

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadások után, illetve a hallgatókkal előzetesen egyeztetett időpontokban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Nyékyné et al., Java 2 Útikalauz programozóknak, ELTE TTK Hallgatói Alapítvány, Budapest, 1998.

  Joshua Bloch, Effective Java, Sun Microsystems Inc., 2000.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

   

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  0

  Házi feladat elkészítése

  30

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  30

  ……………..

   

  Vizsgafelkészülés

  14

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Filp András

  adjunktus

  HIT

  Wagner Ambrus

  tanársegéd

  HIT