Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A biztonságos elektronikus kereskedelem alapjai

  A tantárgy angol neve: Foundations of Secure Electronic Commerce

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Infokommunikációs rendszerek biztonsága szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI5316 9 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Buttyán Levente

  adjunktus

  Híradástechnikai tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  számítógép-hálózatok, algoritmusok, hálózatbiztonság, kriptográfia

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos biztonsági problémákat, azok megoldásának elméleti alapjait és gyakorlati kérdéseit.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Nyílvános kulcsú infrastruktúrák: Alapfogalmak (tanusítvány, tanusítványlánc, hitelesítési szolgáltató). A tanúsitvány életciklusa (igénylés, ..., lejárat). Kulcsmenedzsment kérdések. Tanusítvány visszavonási listák. Az X.509-es szabvány. A magyar elektronikus aláírás törvény. A hitelesítési szolgáltatás gyakorlati problémái, magyarországi helyzet.

  Elektronikus fizetési protokollok: Hitelkártya alapú protokollok (SSL és SET). Elektronikus pénz protokollok (pl. DigiCash). Mikrofizetési protokollok (pl. PayWord, Millicent).

  Tranzakció-atomicitás: A fair csere probléma, alkalmazási példák. Fair csere protokollok osztályozása. Fair csere megbízható harmadik fél (TTP) nélkül. Fair csere protokollok online TTP segítségével. Fair csere protokollok offline TTP segítségével. A racionális csere fogalma, játékelméleti modellje, és összehasonlítása a fair cserével.

  Intelligens kártyák: Működési elvek, protokollok, kapcsolódó szabványok (pl. ISO 7816, PKCS 11). Alkalmazási területek. Támadások intelligens kártyák és alkalmazások ellen. Kártya alapú automatikus viteldíjbeszedő rendszerek.

  Anonimitás: Az anonim kommunikáció alapjai (MIXek). Gyakorlati megvalósítások (Onion routing és Crowds). Az anonimitás mérése. Helyzetinformációk védelme (location privacy).

  További válogatott fejezetek az elektronikus kereskedelem biztonságából: Web biztonság (kliens és szerver oldali veszélyek, megoldások), digitális jogkezelés (DRM), elektronikus szavazás, mobil fizetési protokollok, helyfüggő szolgáltatások biztonsága, Internet banking, a Java biztonsági architektúra, peer-to-peer rendszerek biztonsága, szolgáltatás megtagadásos (DoS) támadások, stb.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  1 db nagyházi feladat

  b. A vizsgaidőszakban:

  szóbeli vizsga

  a félév végi jegy számítása:

  ˝V + ˝H (a legközelebbi egészre kerekítve)

  ahol V a vizsgajegy és H a házi feladatra kapott jegy

  1. Elővizsga:

  megbeszélés szerint

  11. Pótlási lehetőségek

  be nem adott házi feladat nem pótolható

  12. Konzultációs lehetőségek

  a tárgy honlapján megadott módon

  URL: http://www.hit.bme.hu/~buttyan/courses/BMEVIHI5316/index.html

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  lásd a tárgy honlapján

  URL: http://www.hit.bme.hu/~buttyan/courses/BMEVIHI5316/index.html

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  45

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  45

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr Buttyán Levente

  adjunktus

  Híradástechnikai tsz.