Infokommunikációs rendszerek integrálása laboratórium

A tantárgy angol neve: Integration of Infocommunications Systems Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Informatikai Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHI5315   2/0/0/f 3 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

BMEVIHI4399 Újgenerációs vezetékes és vezetéknélküli technológiák

BMEVIHI4400 Újgenerációs hálózati architektúrák

BMEVIHI4380 Mobil infokommunikáció

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

Neptun-kód Cím

7. A tantárgy célkitűzése

A hallgatóknak csoportokba szerveződve, a szakirányban szerzett ismeretek széles körű, integrált alkalmazására alapozottan, csoportmunkával projekt jellegű összetett mérnöki feladatot kell megoldaniuk.

8. A tantárgy részletes tematikája

A hallgatók a félév 3. hetéig 3-5 fős csoportok számára kiírt az újgenerációs hálózatok témaköréhez kapcsolódó komplex mérnöki feladatok közül választhatnak. A feladatok jelleg a kidolgozás során megkívánja a folyamatos szakmai együttműködést, így a projekt-jellegű munkavégzés szempontjából is hasznos tapasztalatokkal szolgál. A félév során a feladat megoldása mellett a munkafolyamat és az eredmények kidolgozásának projekt-jellegű dokumentációját kell a hallgatóknak elkészíteniük.

A laboratóriumi tárgy keretében a hallgatók 3-5 fős csoportokban dolgoznak. Az egyes csoportok más-más feladatot választanak, amelyek témája ugyan különböző, de mindegyik “projekt-jellegű”. Ez azt jelenti, hogy a megoldás során a hallgatók a feladatot jól elkülöníthető részekre bontják, és a részfeladatokat egymás között szétosztják, és projekt-jellegű együttműködés keretében oldják meg. Ez nyilvánvalóan megköveteli, hogy az érdemi szakmai munkát gondos szervezés és tervezés előzze meg.

A félév során a hallgatók a feladat megoldásának fázisairól négy alkalommal számolnak be konzulensüknek írásban és/vagy szóban:

  1. információgyűjtés - a feladat műszaki tartalmának értelmezése
  2. munkaterv – a kidolgozás munkafolyamata, munkamegosztás, felelősök, résztvevők, ütemezés
  3. az eredmények részéletes írásos összefoglalása
  4. a munkafolyamat és az eredmények szóbeli ismertetése

A konzulensek a munkát beszámolónként értékelik az elvégzett munka minősége mellett figyelembe véve a határidők betartását is. A tárgy teljesítéséről és az érdemjegyről az ezen beszámolók alapján kialakult összkép alapján születik döntés.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

laboratórium

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: a projekt-jellegű laborfeladat kiválasztása, és a teljesítése a feladatkiírásban beszámolási kötelezettségek teljesítése a megadott határidőkre

b. A vizsgaidőszakban: nincs követelmény, ugyanakkor semmiféle pótlásra sincs már ekkor lehetőség.

  1. Elővizsga: -
11. Pótlási lehetőségek

A szorgalmi időszakban esedékes határidős kötelezettségek a szorgalmi időszak végéig pótolhatók.

12. Konzultációs lehetőségek

A feladatokat kiíró oktatók előzetes egyeztetés alapján folyamatos konzultációs lehetőségeket biztosítanak.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A felhasználható irodalom az egyes feladatok kiírásakor kerül meghatározásra.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

Kontakt óra (konzultációk, beszámolók)

10

Félévközi készülés órákra

10

Felkészülés zárthelyire

-

Házi feladat elkészítése

60

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

10

..

Vizsgafelkészülés

-

Összesen

90

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Jakab Tivadar

tanársegéd

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

dr Do Van Tien

docens

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

dr. Imre Sándor

docens

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék