Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Infokommunikációs rendszerek integrálása laboratórium

  A tantárgy angol neve: Integration of Infocommunications Systems Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Informatikai Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI5315   2/0/0/f 3 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  BMEVIHI4399 Újgenerációs vezetékes és vezetéknélküli technológiák

  BMEVIHI4400 Újgenerációs hálózati architektúrák

  BMEVIHI4380 Mobil infokommunikáció

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatóknak csoportokba szerveződve, a szakirányban szerzett ismeretek széles körű, integrált alkalmazására alapozottan, csoportmunkával projekt jellegű összetett mérnöki feladatot kell megoldaniuk.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A hallgatók a félév 3. hetéig 3-5 fős csoportok számára kiírt az újgenerációs hálózatok témaköréhez kapcsolódó komplex mérnöki feladatok közül választhatnak. A feladatok jelleg a kidolgozás során megkívánja a folyamatos szakmai együttműködést, így a projekt-jellegű munkavégzés szempontjából is hasznos tapasztalatokkal szolgál. A félév során a feladat megoldása mellett a munkafolyamat és az eredmények kidolgozásának projekt-jellegű dokumentációját kell a hallgatóknak elkészíteniük.

  A laboratóriumi tárgy keretében a hallgatók 3-5 fős csoportokban dolgoznak. Az egyes csoportok más-más feladatot választanak, amelyek témája ugyan különböző, de mindegyik “projekt-jellegű”. Ez azt jelenti, hogy a megoldás során a hallgatók a feladatot jól elkülöníthető részekre bontják, és a részfeladatokat egymás között szétosztják, és projekt-jellegű együttműködés keretében oldják meg. Ez nyilvánvalóan megköveteli, hogy az érdemi szakmai munkát gondos szervezés és tervezés előzze meg.

  A félév során a hallgatók a feladat megoldásának fázisairól négy alkalommal számolnak be konzulensüknek írásban és/vagy szóban:

  1. információgyűjtés - a feladat műszaki tartalmának értelmezése
  2. munkaterv – a kidolgozás munkafolyamata, munkamegosztás, felelősök, résztvevők, ütemezés
  3. az eredmények részéletes írásos összefoglalása
  4. a munkafolyamat és az eredmények szóbeli ismertetése

  A konzulensek a munkát beszámolónként értékelik az elvégzett munka minősége mellett figyelembe véve a határidők betartását is. A tárgy teljesítéséről és az érdemjegyről az ezen beszámolók alapján kialakult összkép alapján születik döntés.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  laboratórium

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: a projekt-jellegű laborfeladat kiválasztása, és a teljesítése a feladatkiírásban beszámolási kötelezettségek teljesítése a megadott határidőkre

  b. A vizsgaidőszakban: nincs követelmény, ugyanakkor semmiféle pótlásra sincs már ekkor lehetőség.

  1. Elővizsga: -
  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban esedékes határidős kötelezettségek a szorgalmi időszak végéig pótolhatók.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A feladatokat kiíró oktatók előzetes egyeztetés alapján folyamatos konzultációs lehetőségeket biztosítanak.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A felhasználható irodalom az egyes feladatok kiírásakor kerül meghatározásra.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra (konzultációk, beszámolók)

  10

  Félévközi készülés órákra

  10

  Felkészülés zárthelyire

  -

  Házi feladat elkészítése

  60

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  10

  ..

  Vizsgafelkészülés

  -

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Jakab Tivadar

  tanársegéd

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  dr Do Van Tien

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  dr. Imre Sándor

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék