Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mobil számítástechnikai szoftver elemek

  A tantárgy angol neve: Software Elements of Mobile Computing

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. november 22.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Műszaki informatika szak
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI5298   4/0/0/v 5  
  A tantárgy tanszéki weboldala www.hit.bme.hu
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Do Van Tien

  egyetemi docens

  Híradástechnikai Tanszék

  Fazekas Péter

  egyetemi tanársegéd

  Híradástechnikai Tanszék

  Zsóka Zoltán

  egyetemi tanársegéd

  Híradástechnikai Tanszék

  Réz Tamás

  egyetemi tanársegéd

   

  Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Információ- és Tudásmenedzsment Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

   Programozási nyelv ismerete

  Kommunikációs hálózatok ismerete

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a mobil számítási szoftverek tervezésének és fejlesztésének problémáival, módszereivel és eszközeivel. A tárgy ismerteti továbbá az újgenerációs hálózatok szolgáltatási platformjaira épülő alkalmazások szoftverfejlesztési módszereit.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Rendszertervező és szimulációs eszközök: a mobil számítástechnikai és kommunikációs rendszerek diszkrét algoritmusai;  a mobil rendszerek modellezése és szimulációja. Hálózatmenedzsment szoftverek: CORBA, TMN, PM, CM, FM,  párhuzamos és elosztott szoftver technológiák mobil alkalmazásai; Nagy szoftver rendszerek tervezése és menedzselése: projekt szervezés és menedzselés; SDL, UML megközelítés; szoftver minőség jellemzők mérése; szoftver karbantartás; verzió menedzsment; szoftver tesztelés.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás+gyakorlat
  10. Követelmények

  a.              A szorgalmi időszakban: - 4 kis ZH két-háromheti ütemezéssel, kötelező részvétellel

            - a kis ZH-k félévközi értékelése megfelelt – nem megfelelt

            - a nem megfelelt kis ZH-k javítási lehetősége az utolsó tanulmányi héten,

            - az aláírás megszerzéséhez legalább 3 kis ZH sikeres teljesítése szükséges.

            - a sikeres kis ZH-k eredménye maximum 30%-ban beleszámít a vizsgajegybe

  b.       A vizsgaidőszakban: A vizsga irásbeli, de a vizsgáztató szóbeli kérdéseket is feltehet. A vizsgaosztályzat a félévi és vizsgateljesítmény alapján kerül meghatározásra.

  c.              Elővizsga: az utolsó héten

  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint előre egyeztetett időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Stephen J. Mellor, Kendall Scott, Axel Uhl, Dirk Weise, MDA Distilled: Principles of Model-Driven Architecture, Addison Wesley, 2004.

  ITU-T standard (M.3050), eTOM enhanced. Telecom Operations Map

  M. Poikselka, G. Mayer, H. Khartabil, A. Niemi, The IMS IP Multimedia Concepts and Service in the Mobile Domain, Wiley, 2004

  Ravi Jain, John-Luc Bakker, Farooq Anjum, Programming Converged Networks: Call Control in Java, XML, and Parlay/OSA, Wiley, Hardcover, Published November 2004,

  Kundan Misra OSS for Telecom Networks: An Introduction to Network Management, Springer 2004

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra60
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire30
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés60
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Do Van Tien

  egyetemi docens

  Híradástechnikai Tanszék