Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Laboratórium II. (digitális jelfeldolgozás)

  A tantárgy angol neve: Laboratory II. (Digital Signal Processing)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. szeptember 13.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Digitális jelfeldolgozás (hírdástechnika)

  mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI5246 9. 2/0/0/f 2 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Elek Kálmán Ferenc,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Gaál József

  adjunktus

  HT

  Dr. Elek Kálmán

  adjunktus

  HT

  Dr. Pfliegel Péter

  adjunktus

  HT

  Dr. Pápai Zsolt

  docens

  HT

  Dr. Osváth László

  adjunktus

  TTT

  Dr. Tatai Péter

  adjunktus

  TTT

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban már hallgatták a Digitális jelfeldolgozás mellékszakirány tárgyait.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A méllékszakirány elméleti tárgyaiban megismert szakterületek valamelyikén egy összetettebb tervezési, mérési feladat önálló elvégzése konzultációs segítség mellett.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A félév során minden egyes hallgató egy összetettebb tervezési, realizálási és mérési feladatot végez el (pl: fax-modem, csatorna kiegyenlítő, zenefeldolgozás, beszéd feldolgozás, stb.).

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A félév elején az előadók közül választott/beosztott konzulenssel a feladat specifikálása. A félév során a konzulenssel egyeztetett rendszeres konzultációk, a feladat kidolgozásához szükséges laboratóriumi erőforrások átlag 2óra/hét sűrűségű használata, továbbá szabad időbeszotás szerinti önálló feladat kidolgozás.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: folyamatosan végzett önnáló munka konzultációs lehetőségekkel
   A félév lezárásának módja: A hallgató a félévi osztályzatot a szorgalmi időszak végén az elvégzett munkáról szóló irásos dokumentum, szóbeli beszámoló és laboratóriumi prezentáció alapján kapja.

  b. A vizsgaidőszakban: A beszámolók a vizsgaidőszakban pótolhatóak.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Gaál József

  adjunktus

  HT