Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kommunikációs hálózatok tervezése laboratórium.

  A tantárgy angol neve: Design of Telecommunications Networks Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI5202 9. 2óra/hét, laborjegy 2.5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Do Van Tien,
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  SDH és ATM hálózati ismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  SDH és ATM tervezési folyamatok megismerése

  8. A tantárgy részletes tematikája

  SDH tervezés: 12 óra számítógépes tervezés + 1 óra ellenőrző mérés

  ATM tervezés: 8 óra számítógépes tervezés + 4 óra ATM konfigurációs gyakorlat + 1 óra ellenőrző mérés

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Labor mérési feladatok

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Mérési feladatok teljesítése, mérésenként egy-egy jegyzőkönyv beadása, ellenőrző mérés

  b. A vizsgaidőszakban: -

  c. Elővizsga: -

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Bajor Péter

  tanszéki mérnök

  HIT

  Dr. Do Van Tien

  tud. mts.

  HIT