Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kommunikációs hálózatok tervezése

  A tantárgy angol neve: Design of Telecommunications Networks

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Alfa szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI5201 9. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Jereb László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Jereb László

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Jakab Tivadar

  tud.mts.

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Valószínűségszámítás, sztochasztikus folyamatok, diszkrét matematika, programozás.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Sokfelhasználós hírközlés, távközlő hálózatok, integrált szélessávú távközlés.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja egyrészt annak bemutatása, hogy a távközlési szolgáltatók tervezési feladataikat milyen lépésekre oszthatják, s az egyes lépéseket milyen módszerekkel oldják meg. Másrészt a tárgy keretében azok is képet kaphatnak a tervezési folyamatokról és azok szolgáltatási következményeiről, akik csak a szolgáltatások igénybe vevőiként jelennek meg, s a tervezés eredményével, mint szolgáltatási feltétellel találkoznak.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A hálózattervezési feladatok motivációi (igények kielégítése, technológiai fejlesztés, hálózatfenntartás --- piaci verseny). Globális tervezési feladat, műszaki tervezési probléma, szempontok (gazdasági szempontok, szolgáltatás minőség, fejleszthetőség). A hálózattervezési feladat particionálása (térbeli, időbeli, funkcionális).

  Operációkutatási ismeretek kiegészítése. gráfelméleti fogalmak, optimalizációs módszerek. A matematikai programozás és a kombinatorikus optimalizációs módszerek. A matematikai programozás és a kombinatorikus optimalizálás alapmódszerei.

  Forgalmi tervezés. Forgalmi igények előrejelzése. Forgalomkoncentrációs struktúrák, forgalomirányítási elvek, modellek, méretezési módszerek. Forgalmi szimuláció.

  Átviteli tervezés. Átviteli hálózati struktúrák. Hálózati topológia, áramkörirányítás, nyalábolás. Tervezési szempontok figyelembevételének konkrét lehetőségei. Szövevényes hálózatok topológiai és rendszertechnikai tervezése. Gyűrűhálózati architektúrák és méretezésük. Hierarchikus hálózati struktúrák optimalizálása. Optimális hálózatbővítés tervezése.

  Tervezési esettanulmányok. Az átfogó tervezési folyamat elemei, az egyes elemek kapcsolata. PDH, SDH hálózatok tervezése. Tervezési azonosságok és specialitások. ATM hálózatok tervezésének néhány alapkérdése.

  Vállalati tervezés. Alapvető műszaki tervek. Stratégiai tervezés, hálózatfejlesztés és üzemeltetés.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: - 4 kis ZH két-háromheti ütemezéssel,

  • a kis ZH-k értékelése megfelelt - nem felelt meg értékeléssel,
  • a nem megfelelt kis ZH-k pótlási lehetősége az utolsó tanulmányi héten
  • az aláírás megszerzéséhez legalább 3 kis ZH sikeres teljesítése szükséges,
  • a sikeres kis ZH-k eredménye maximum 30%-ban beleszámít a vizsgajegybe

  b. A vizsgaidőszakban: A tárgy írásbeli vizsgával zárul, szóbeli javítási lehetőséggel.

  c. Elővizsga: - elővizsga feltétele: a félévközi kötelezettségek megelőző sikeres teljesítése

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Girard, André: Routing and Dimensioning Circuit-Switched Networks. Addison-Wesley, New York, USA, 1990.

  Wu, Tsong-Ho: Fibre Network Service Survivability. Artech House, Norwood, MA, USA, 1992.

  Littlechild, S. C.: A távközlésgazdaságtan alapelemei. Magyar Posta Könyvkiadó, Budapest, 1989.

  Sallai Gyula (szerk.): Távközlő hálózatok forgalmi tervezése. KÖZDOK, Budapest, 1980.

  Távközlési hálózatok tervezése (CCITT General Network Planning). KÖZDOK, Budapest, 1987.

  Aaron Kershenbaum: Telecommunications Network Design Algorithms, McGRAW-HILL INTERNATIONAL EDITIONS Computer Science Series

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Jereb László

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Jakab Tivadar

  tud.mts.

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék