Bevezetés a mobil számítástechnikába

A tantárgy angol neve: Introduction to Mobile Computing

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHI5138 9. 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Imre Sándor,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Imre Sándor

adjuntus

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Mobil hírközlés alapjai

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

vihi4128-03 Mobil hírközlés alapjai

vihi4327 Mobil hírközlő rendszerek

7. A tantárgy célkitűzése

A távközlés és informatika konvergenciájának egyik meghatározó területe a mobil távközlés, mely lehetővé teszi az információcserét bárhol, bárkivel és bármikor. A tárgy célkitűzése, hogy megismertesse a hallgatókkal a napjainkban alkalmazott vezetékes informatikai hálózatok mobil hozzáférése által felvetett problémákat, illetve azok megoldásait.

8. A tantárgy részletes tematikája
  • ATM hálózatok mobil kiterjesztése:

hívásengedélyezés, routing, handover, roaming, AAL2 protokoll

  • Mobil Internet Protokoll:

regisztráció, címzés, routing, mozgás detekció, handover, Service Location protokoll, tunneling, binding, IPv6 protokoll

  • Wireless Application Protocoll:

architektúra, összehasonlítás az IP-vel, vezetéknélküli alkalmazási környezet, protokollok (WSP,WTLS,WTP,WDP), a WML nyelv alapjai, együttműködés más rendszerekkel

  • Ad hoc hálózatok:

alkalmazási területek, routing eljárások, DSDV protokoll, adhoc hálózat megvalósítások

  • Mobilitással összefüggő biztonságtechnikai kérdések:

hitelesítés, titkosítás mobil rendszerekben (GSM, DECT, TETRA, UMTS, WAP, HIPERLAN)

  • Intelligens agens, mobil agens:

intelligens agent és mobil agent fogalma, összehasonlítása a kliens-szerver megoldással, alkalmazási területek

  • Vezetéknélküli helyi hálózatok:

alapfogalmak, a mobilitásból és vezetéknélküliségből adódó problémák, a megoldások szemléltetése a HIPERLAN technológia révén

  • Számítástechnikai eszközök helyi vezetéknélküli összekapcsolása:

a Bluetooth technológia

  • Szoftver rádiós technológia:

architektúra, protokollok

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

nincsen

b. A vizsgaidőszakban:

vizsga

c. Elővizsga:

a szorgalmi időszak utolsó hetében

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Angol és magyar nyelvű segédanyagok elektronikus formában érhetők el.

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Imre Sándor

adjunktus

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Dr. Pap László

egyetemi tanár

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék