Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Bevezetés a mobil számítástechnikába

  A tantárgy angol neve: Introduction to Mobile Computing

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI5138 9. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Imre Sándor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Imre Sándor

  adjuntus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Mobil hírközlés alapjai

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  vihi4128-03 Mobil hírközlés alapjai

  vihi4327 Mobil hírközlő rendszerek

  7. A tantárgy célkitűzése

  A távközlés és informatika konvergenciájának egyik meghatározó területe a mobil távközlés, mely lehetővé teszi az információcserét bárhol, bárkivel és bármikor. A tárgy célkitűzése, hogy megismertesse a hallgatókkal a napjainkban alkalmazott vezetékes informatikai hálózatok mobil hozzáférése által felvetett problémákat, illetve azok megoldásait.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • ATM hálózatok mobil kiterjesztése:

  hívásengedélyezés, routing, handover, roaming, AAL2 protokoll

  • Mobil Internet Protokoll:

  regisztráció, címzés, routing, mozgás detekció, handover, Service Location protokoll, tunneling, binding, IPv6 protokoll

  • Wireless Application Protocoll:

  architektúra, összehasonlítás az IP-vel, vezetéknélküli alkalmazási környezet, protokollok (WSP,WTLS,WTP,WDP), a WML nyelv alapjai, együttműködés más rendszerekkel

  • Ad hoc hálózatok:

  alkalmazási területek, routing eljárások, DSDV protokoll, adhoc hálózat megvalósítások

  • Mobilitással összefüggő biztonságtechnikai kérdések:

  hitelesítés, titkosítás mobil rendszerekben (GSM, DECT, TETRA, UMTS, WAP, HIPERLAN)

  • Intelligens agens, mobil agens:

  intelligens agent és mobil agent fogalma, összehasonlítása a kliens-szerver megoldással, alkalmazási területek

  • Vezetéknélküli helyi hálózatok:

  alapfogalmak, a mobilitásból és vezetéknélküliségből adódó problémák, a megoldások szemléltetése a HIPERLAN technológia révén

  • Számítástechnikai eszközök helyi vezetéknélküli összekapcsolása:

  a Bluetooth technológia

  • Szoftver rádiós technológia:

  architektúra, protokollok

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  nincsen

  b. A vizsgaidőszakban:

  vizsga

  c. Elővizsga:

  a szorgalmi időszak utolsó hetében

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Angol és magyar nyelvű segédanyagok elektronikus formában érhetők el.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Imre Sándor

  adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Dr. Pap László

  egyetemi tanár

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék