Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mobil hírközlés laboratórium II.

  A tantárgy angol neve: Mobile Telecommunications Laboratory II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI5129 őszi 2/0/0/f 2 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Imre Sándor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Jeney Gábor

  Tudományos segédmunkatárs

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Mobil hírközlés, Mobil hírközlés laboratórium I,

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Nincs.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja az, hogy megismertesse a hallgatókat napjaink mobil technológiáival, gyakorlatias foglalkozások keretében. A mérőeszközök drága jellege miatt a laboratóriumi mérések többsége szoftverek segítségével végezhető el, illetve a jegyzőkönyvet is szoftveresen kérjük. Ezzel a hallgatók a mérés elvégzése közben elsajátítják az alapvető dokumentumszerkesztő szoftverek használatát is (segítve a későbbi diplomaírást).

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A félév során egy mérési alkalommal a hallgatók a laboratórium Wavelan eszközeit (IEEE 02.11b) felhasználva egy méréssorozatot végeznek el, amellyel a fizikai és az adatkapcsolati rétegek működését ellenőrizhetik, illetve tanulmányozhatják. Egy mérési alkalom szolgál az OMNET szimulátor megismerésére (OMNET bevezető mérés), ami azért fontos, mivel két további mérés is OMNET használatára épül. A Mobil IP OMNET szimulációs mérés szintén egy négy órás mérési alkalmat igényel, segítségével a hallgatól betekintést nyernek az IP szintű mobilitás támogatás működésébe, gyakorlati módon sajátítják el az IP mobilitást támogató módszereket. Az Ad-hoc hálózatok OMNET szimulációs mérése szintén az OMNET szoftver segítségével történik egy mérési alkalommal. Segítségével a hallgatók megtanulhatják az ad-hoc hálózatok jellemzőit, az ott jelentkező legfontosabb problémákat, illetve a már létező megoldásokat és azok hatékonyságát. A félév során sor kerül még egy WAP mérésre, ahol a hallgatóknak WAP oldalakat kell létrehozniuk, illetve megtekinteniük egy szimulált WAP böngésző segítségével. A Bluetooth mérés a Bluetooth eszközök vizsgálatára irányul, a hallgatók egy arra alkalmas telefon és laptop között kialakított Bluetooth kommunikáció segítségével mozgatnak fájlokat, vagy indítanak hanghívást. A félév során egy alkalommal a hallgatók (egy doktorandusz kíséretében) ellátogatnak a T-mobile OMC központjába is, ahol betekintést nyerhetnek hazánk vezető mobil hálózatának felügyeleti központjába (természetesen ezért nem jár érdemjegy).

  A félév ellenőrző méréssel zárul, ahol a hallgatók mindegyikének egy véletlenszerűen sorsolt mérési feladatot kell elvégezniük. A félév végi osztályzatot a mérésekre kapott érdemjegyek átlaga adja (a kerekítési szabályok betartásával).

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  A hallgatók átlagosan kéthetenként, heti 4 órában laborgyakorlatokon vesznek részt, a félév során hét (7) alkalommal. A félév végén plusz egy alkalom szolgál az ellenőrző mérés számára.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: A hallgatónak a félév során minden mérési feladatot el kell végeznie.

  b. A vizsgaidőszakban: nincs

  1. Elővizsga: —
  11. Pótlási lehetőségek

  Az elmulasztott mérések a mérésvezetővel előzetesen egyeztetett időpontban pótolhatóak. A pótlási lehetőségek egyediek, előre szervezett pótlási lehetőség nincs.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Nincs kijelölt konzultációs időpont. A hallgatók személyesen, vagy e-mailben fordulhatnak kérdéseikkel a mérésvezetőhöz, vagy akár a tárgyfelelőshöz ad-hoc módon.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  http://mcl.hu

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  36

  Félévközi készülés órákra

  24

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  24

  ..

  Vizsgafelkészülés

  6

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Pap László

  Egyetemi tanár

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Dr. Imre Sándor

  Docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Fazekas Péter

  Tudományos segédmunkás

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Balázs Ferenc

  Tudományos segédmunkás

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Jeney Gábor

  Tudományos segédmunkás

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Schulcz Róbert

  Tudományos segédmunkás

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Szabó Sándor

  Tudományos segédmunkás

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék