Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hangstúdió-technika

  A tantárgy angol neve: Audio Studio Techniques

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mellék szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI5107 9. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Takács Ferenc,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Fürjes Andor Tamás

  egyetemi tanársegéd

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Műszaki akusztika, hangjelek leírása és feldolgozása, digitális rendszerek, elektronika.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A főbb témák: hangtechnikai rendszerek elemeinek felépítése, működése, kapcsolódásai, rendszertechnikai és alkalmazott hangtechnikai ismeretek. A tárgy célja ezek gyakorlati szintű átadása, szorosan építve a műszaki akusztikai, jelfeldolgozási ismeretekre.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Áttekintés: hangforrások, hangszerek, hangterjedés, teremakusztika.

  Demonstráció: hangforrások hangtere, iránykarakterisztikák, visszaverődések, hangtér jellemzése.

  Átalakítók (besorolás, főbb jellemzők).

  Analóg és digitális jelvezetés, kódolási alapfogalmak, A/D-D/A konverzió

  Mikrofonok, hangszedők a gyakorlatban: használati alapelvek, szabványok, ajánlások.

  Kreatív és korrekciós processzálás helye a hangútban. Szűrés, dinamikaprocesszálás.

  Zenei processzálás, effektek: modulációs effektek, zengetők, torzítók, stb.

  Keverők alapelve, felépítése, jellemzése, működése.

  Monitorozás: kivezérlésmérők, analizátorok, hangsugárzó-rendszerek, szabványok, ajánlások (sztereó rendszerek).

  Rögzítők: analóg rögzítők/bejátszók, digitális rögzítők, formátumok.. Editálás, archiválás, restaurálás.

  Elektromos hangszerek.

  Vezetéknélküli rendszerek a hangtechnikában.

  Analóg és digitális méréstechnika a hangtechnikai gyakorlatban.

  Rendszertechnikai alapfogalmak, távvezérlés, szinkron és automatizálás.

  Rendszertechnika: hangfelvételi stúdió, broadcast stúdiók, koncerthangosítás, hangsugárzó rendszerek, kommunikációs rendszerek (interkom, konferenciarendszerek, stb.), színházi rendszerek, egyéb installációs hangosítás, hangsugárzó rendszerek méretezése.

  Műsorterjesztés: műsoranyag gyártása, közlése, hanghordozók gyártása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: két ZH. A ZH-k értékelése 5 fokozatú. Az aláírás és a vizsgára bocsátás feltétele, hogy a két ZH átlaga minimum 2,0, vagy sikeres PZH.

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga.

  1. Elővizsga: nincs.
  11. Pótlási lehetőségek

  Az elégtelen vagy elmulasztott ZH sikeres PZH-val pótolható az utolsó tanulmányi héten. A sikertelen PZH az első vizsgán iv. jelleggel pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadókkal megbeszélt időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tantárgy tematikájához szorosan kapcsolódó jegyzet elektronikus formában kerül a hallgatókhoz.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  15

  Felkészülés zárthelyire

  30

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  Vizsgafelkészülés

  25

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Fürjes Andor Tamás

  egyetemi tanársegéd

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék