Médiakommunikációs rendszerek

A tantárgy angol neve: Media Communications systems

Adatlap utolsó módosítása: 2006. november 22.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak

Infokommunikációs rendszerek szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHI5047   4/0/0/v 5  
A tantárgy tanszéki weboldala www.hit.bme.hu
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Kovács Imre

egyetemi adjunktus

Híradástechnikai Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Híradástechnika, A számítástudomány alapjai, Hozzáférési hálózatok

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal azokat a szélessávú médiakommunikációs rendszereket, melyekkel szinte tetszőleges minőségű audió és videó (média) tartalom a fogyasztóig (hallgató, néző, multimédia felhasználó) továbbítható.

8. A tantárgy részletes tematikája

Az emberi hallás és látás pszichofizikai alapjai és legfontosabb jellemzői. Az audió és videójel sajátosságai, az egyes formátumok és azok jellemzői. Az analóg audió- és videókódolás. A jó minőségű médiatartalom digitális reprezentációja, bitsebesség igénye. A leghatékonyabb bitsebesség csökkentési eljárások elvei, és azok megvalósításai (JPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, AC-3).

Analóg és digitális szélessávú technológiák, melyek lehetővé teszik a Hifi minőségű hang és a minimum normál felbontású mozgókép átvitelét. A DVB (Digital Video Broadcasting) a DAB (Digital Audio Broadcasting), és a DRM (Digital Radio Mundial) védjeggyel ellátott megoldások elve, rendszertechnikája, csatornakódolása, a vevők felépítése, a megvalósítható szolgáltatások, és elterjedettségükről a világban. E szélessávú rendszerekhez definiált visszirány technológiák (PSTN, DECT, GSM, kábel, RF, műhold) és a megvalósítható szolgáltatások.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
10. Követelmények

a) A szorgalmi időszakban:

- 1 nagyzárthelyi

- Az aláírás megszerzésének feltétele: a legalább elégséges nagyzárthelyi
(Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi helyére a pótzárthelyi lép.)

b) A vizsgaidőszakban:

- A vizsga írásbeli.

- Az aláírás vizsgaidőszakban a TVSz 13§ (5) szerint, ismételt vizsga jelleggel szerezhető meg.

c) Elővizsga:

- Feltétele: legalább közepes nagyzárthelyi átlag.

11. Pótlási lehetőségek

Pótzárthelyi a TVSz szerint.


12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra60
Félévközi készülés órákra15
Felkészülés zárthelyire15
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása30
Vizsgafelkészülés30
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

rid

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Kovács Imre

egyetemi adjunktus

Híradástechnikai Tanszék