Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Médiakommunikációs rendszerek

  A tantárgy angol neve: Media Communications systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. november 22.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  Infokommunikációs rendszerek szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI5047   4/0/0/v 5  
  A tantárgy tanszéki weboldala www.hit.bme.hu
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Kovács Imre

  egyetemi adjunktus

  Híradástechnikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Híradástechnika, A számítástudomány alapjai, Hozzáférési hálózatok

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal azokat a szélessávú médiakommunikációs rendszereket, melyekkel szinte tetszőleges minőségű audió és videó (média) tartalom a fogyasztóig (hallgató, néző, multimédia felhasználó) továbbítható.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az emberi hallás és látás pszichofizikai alapjai és legfontosabb jellemzői. Az audió és videójel sajátosságai, az egyes formátumok és azok jellemzői. Az analóg audió- és videókódolás. A jó minőségű médiatartalom digitális reprezentációja, bitsebesség igénye. A leghatékonyabb bitsebesség csökkentési eljárások elvei, és azok megvalósításai (JPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, AC-3).

  Analóg és digitális szélessávú technológiák, melyek lehetővé teszik a Hifi minőségű hang és a minimum normál felbontású mozgókép átvitelét. A DVB (Digital Video Broadcasting) a DAB (Digital Audio Broadcasting), és a DRM (Digital Radio Mundial) védjeggyel ellátott megoldások elve, rendszertechnikája, csatornakódolása, a vevők felépítése, a megvalósítható szolgáltatások, és elterjedettségükről a világban. E szélessávú rendszerekhez definiált visszirány technológiák (PSTN, DECT, GSM, kábel, RF, műhold) és a megvalósítható szolgáltatások.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények

  a) A szorgalmi időszakban:

  - 1 nagyzárthelyi

  - Az aláírás megszerzésének feltétele: a legalább elégséges nagyzárthelyi
  (Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi helyére a pótzárthelyi lép.)

  b) A vizsgaidőszakban:

  - A vizsga írásbeli.

  - Az aláírás vizsgaidőszakban a TVSz 13§ (5) szerint, ismételt vizsga jelleggel szerezhető meg.

  c) Elővizsga:

  - Feltétele: legalább közepes nagyzárthelyi átlag.

  11. Pótlási lehetőségek

  Pótzárthelyi a TVSz szerint.


  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra60
  Félévközi készülés órákra15
  Felkészülés zárthelyire15
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása30
  Vizsgafelkészülés30
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  rid

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Kovács Imre

  egyetemi adjunktus

  Híradástechnikai Tanszék