Hangtechnika laboratórium II.

A tantárgy angol neve: Audio Techniques Laboratory II.

Adatlap utolsó módosítása: 2007. október 10.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

 

Mellék szakirány labor

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHI5040 9. 2/0/0/f 2 2/2
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Nagy Attila Balázs

tanszéki mérnök

Híradástechnikai Tanszék

Gulyás Krisztián

tanszéki mérnök

Híradástechnikai Tanszék

Fiala Péter

doktorandusz

Híradástechnikai Tanszék

Dr. Illényi András

ny. tud. főmunkatárs.

Távközlési és Médiainf. Tsz.

Dr. Vicsi Klára

tud. főmunkatárs

Távközlési és Médiainf. Tsz.

Dániel István

Tud. munkatárs

Távközlési és Médiainf. Tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A műszaki akusztika alapjai, Hangjelek és feldolgozásuk, Akusztikai mérések.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Az Akusztika - hangtechnika mellékszakirány megelőző ismeretanyaga.

7. A tantárgy célkitűzése
  • Alapvető akusztikai mérési és elemzési eljárások, eszközök és módszerek megismerése és alkalmazása egyszerű feladatokra. A mérési eredmények feldolgozása és jegyzőkönyv formájában történő megjelenítése;
  • a mellékszakirány elméleti tárgyaiban tanított ismeretek kiegészítése gyakorlati ismeretekkel, felkészítve a hallgatókat az önálló laboratóriumi munkában, valamint a mérnöki gyakorlatban szükséges önálló, alkotó tevékenységre.
8. A tantárgy részletes tematikája
  • Bevezető előadás: Szubjektív akusztikai vizsgálatok. Hangszórók vizsgálatai. (TMIT)
  • Elektroakusztikai átalakítók jellemzőinek vizsgálata MLSA módszer segítségével (TMIT)
  • Bevezetés a beszédfeldolgozásba (TMIT)
  • Azonosidejű elemző alkalmazása az akusztikában. Utózengési idő és hangteljesítmény mérése diffúz hangtérben. (TMIT)
  • Hangfelvétel-készítés, digitális processzálás (HIT)
  • Hangfelvételek szoftveres feldolgozása (HIT)
  • Digitális jelfeldolgozás alkalmazása: aktív zajcsökkentés (HIT)
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

A tantárgy oktatása félévenként 6 laboratóriumi gyakorlat és egy ismertető előadás formájában történik. A laboratóriumi gyakorlatok és az ismertető előadások időtartama 4-4 óra, helyük a Híradástechnikai Tanszék Akusztikai laboratóriuma és a Távközlési és Médiainformatikai Tanszék Békésy György Akusztikai Laboratóriuma (a félév elején elkészített csoportbeosztás szerint). A félév utolsó hetében pótmérésekre kerül sor.

10. Követelmények

A félév lezárásának módja gyakorlati jegy.

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:

  • valamennyi mérési feladat elvégzése, és az osztályzatok alapján a laboratóriumi gyakorlatokra legalább elégséges jegy elérése.
11. Pótlási lehetőségek

A félév utolsó hetében.

12. Konzultációs lehetőségek

az ismertető előadás során, valamint a labororatóriumi gyakorlatokon.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A mérések anyaga a félév első hetétől kezdve a méréseket szervező két tanszék honlapján megtalálható.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

 

Kontakt óra

28

Félévközi készülés órákra

24

Felkészülés zárthelyire

 

Házi feladat elkészítése

 

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

8

..

 

Vizsgafelkészülés

-

Összesen

60

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Augusztinovicz Fülöp

docens

Híradástechnikai Tanszék

Mócsai Tamás

doktorandusz

Híradástechnikai Tanszék

Huszty Csaba

doktorandusz

Híradástechnikai Tanszék

Fürjes Andor

tanársegéd

Híradástechnikai Tanszék

Márki Ferenc

tanársegéd

Híradástechnikai Tanszék

Nagy Attila Balázs

tanszéki mérnök

Híradástechnikai Tanszék

Gulyás Krisztián

tanszéki mérnök

Híradástechnikai Tanszék

Dr. Illényi András

ny. tud. főmunkatárs.

Távközlési és Médiainf. Tsz.

Dániel István

tud. munkatárs

Távközlési és Médiainf. Tsz.