Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Médiaalkalmazások és -szolgáltatások

  A tantárgy angol neve: Services in Mediainformatics

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. november 22.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  Szélessávú és média-kommunikáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI5000   4/0/0/v 5  
  A tantárgy tanszéki weboldala www.hit.bme.hu
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Szabó Csaba Attila

  egyetemi tanár

  HIT

  Jakab Tivadar

  egyetemi adjunktus

  HIT

  7. A tantárgy célkitűzése

  A média-kommunikációs tantárgycsoport záró tárgyának célja a jellegzetes felhasználói körök által igényelt alkalmazások és szolgáltatások áttekintése, azok nyújtásának kérdései különböző hálózati platformokon és rendszereken, és megismerkedés a kapcsolódó, nem műszaki környezettel és feltételek teljesítésével a szolgáltatások tervezése során.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tárgy a felhasználót helyezi előtérbe, és azzal foglalkozik, milyen alkalmazásokat és szolgáltatásokat igényelnek a jellegzetes felhasználói körök, hogyan nyújthatók azok a különböző hálózati platformokon és rendszereken, figyelembe véve azok jellegzetességeit, továbbá milyen, nem műszaki feltételeket kell teljesíteni és milyen környezetet kell figyelembe venni a szolgáltatások tervezése során.

   

  Megvizsgáljuk a jellegzetes alkalmazási területeket, azok sajátosságaikat és áttekintjük az  azokhoz illeszkedő alkalmazások és szolgáltatások körét, többek között

  ·        a szórakoztatás,

  ·        tanulás (e-learning),

  ·        egészségügy (e-health),

  ·        kormányzat (e-government) és

  ·        kereskedelem (e-commerce) területén.

   

  A vizsgált kérdések jellegére  példák: hozzáférés biztosítása többféle hálózati platformon, skálázhatóság, mobil elérhetőség, Web-alapú megoldások, autentikáció és fizetés.

   

  Áttekintjük a jogi és szabályozási környezet legfontosabb területeit, hogy lássuk a szolgáltatók számára jelentkező lehetőségeket és korlátozásokat, amelyeket figyelembe kell venni a szolgáltatások tervezésénél és nyújtásánál. Idetartozik többek között:

  ·        a magyar médiatörvény,

  ·        az elektronikus hírközlésről szóló törvény,

  ·        az EU idevonatkozó direktívái,

  ·        a szerzői jogok kezelése.

   

  Körképet adunk a médiakommunikáció legfontosabb szolgáltatóiról, azok szerepéről, versenyéről.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: 2 kis ZH, követelmény: mindkettő megfelelt, megfelelési szint: 60%.

  b.       A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga, ezt követően a vizsgáztató szóbeli kérdéseket is feltehet

  c.              Elővizsga: a szorgalmi időszak utolsó hetében

  11. Pótlási lehetőségek az utolsó tanulmányi héten
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadások PowerPoint anyaga, további magyar és angol nyelvű irodalom a tanszéki web-en.

  C. Szabó, I. Chlamtac, A. Gumaste: “Broadband Services”, John Wiley&Sons, 2004.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra60
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása20
  Vizsgafelkészülés50
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Szabó Csaba Attila

  egyetemi tanár

  HIT