Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hibatűrő hálózati architektúrák és modellezésük

  A tantárgy angol neve: Fault Tolerant Network Architectures and Their Modelling

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. február 2.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Műszaki informatika szak
  Infokommunikációs rendszerek biztonsága szakirány
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI4410   4/0/0/v 5  
  4. A tantárgy előadója Jakab Tivadar, Lakatos Zsolt, Zsóka Zoltán
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Tömegkiszolgálás.
  Számítógép hálózatok
  Távközlő hálózatok
  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja a megbízhatóság növelését szolgáló rendszertechnikai megoldások és azok modellezésének megismertetése.
  8. A tantárgy részletes tematikája Megbízhatósági alapfogalmak intuitív bevezetése, rendelkezésre állás, megbízhatósági függvény, időparaméterek. Hibatűrő architektúrák: watch-dog, watchdog processzor, master-checker, többszörözött szavazásos rendszer, tandem struktúra, RAID rendszerek, biztonsági mentések.

  Optikai kapcsolók és megbízhatósági modellezésük.

  Hálózati hibaosztályok, hibareagálás.

  Védelmi alapszerkezetek, védett hálózatrészek együttműködése, többrétegű hálózatok védelme. MPLS esettanulmány.

  Védelmi architektúrák megvalósítása: újgenerációs SDH, WDM.

  Megbízhatósági alapfogalmak formális bevezetése. Komponensek megbízhatóságának jellemzői: hibamentes működés valószínűsége, meghibásodásui intenzitás, időparaméterek. Kapcsolat a jellemzők között.

  Redundanciamentes rendszerek megbízhatósága. Nem javított redundáns alappstruktúrák és modellezésük. Aktív és passzív tartalékolás.

  Javított rendszerek modellezése. Független részekből álló rendszerek megbízhatósági modellezése. Hálózatmegbízhatósági modellek: út- és vágatmeghatározás, teljes valószínűség tétel, eeseménytér módszer, kapcsolatmátrix.

  Markovi modellek alkalmazása a megbízhatósági modellezésben. Alapfogalmak összefoglalása a korábbi tanulmányokhoz kapcsolódva. markovi modell felépítése, megbízhatósági jellemzők számítása markovi modellből: hibamentes működés valószínűsége, rendelkezésre állás, MTFF, MUT, MDT.

  Független részből álló rendszerek és markovi modellezés.

  Hálózatok megbízhatóságának, teljesítőképességének modellezése. Li-Silvester megközelítés. Teljesítményindex. Hálózatok rétegezett modelljére alapozott teljesítőképességi analízis. Statisztikai mintavételezés, stratified sampling.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények A félév során 3 kiszárthelyiből 2-nek kell elérnie a megfelelő szintet.
  11. Pótlási lehetőségek

  Kiszárthelyi nem pótolható. Amennyiben a hallgató nem írt kellő számú sikeres kiszárthelyit, aláírás - a TVSZ-ben meghatározott feltételekkel a vizsgaidőszakban gyakív jelleggel szerezhető.

   

  12. Konzultációs lehetőségek Félévközi zárthelyik és vizsgák előtt a hallgatókkal egyeztetett időpontokban
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  web-en elérhető anyagok:

  http://www.hit.bme.hu/~lakatos/hham06.html
  http://www.hit.bme.hu/~zsoka/oktat/2006-07-II/HHAM/hham.htm

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra50
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire40
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Jereb László

  Jakab Tivadar

  Lakatos Zsolt