Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Integrált hálózati technológiák laboratórium

  A tantárgy angol neve: Integrated Network Technologies Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. november 23.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Informatika szak, Újgenerációs hálózatok szakirány
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI4409   2/0/0/f 3  
  4. A tantárgy előadója Fazekas Péter
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Újgenerációs hálózatok szakirányon otatott tárgyak
  7. A tantárgy célkitűzése Laboratóriumi foglalkozások körében gyakorlati ismereteket átadni a különböző vezetékes és vezetéknélküli kommunikációs technológiák működéséről.
  8. A tantárgy részletes tematikája A következő hálózati technológiák működésével ismerkednek meg a hallgatók:
  * ATM, IP over ATM, ATM kapcsoló működése
  * MPLS (Multiprotocol Label Switching)
  * Voice over IP és jelzések
  * Mobil IP
  * Java, J2ME feljesztés
  * Bluetooth
  * GSM
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) 6 alkalom laboratóriumi gyakorlat, 1 alkalom ellenőrző mérés
  10. Követelmények 6 laboratóriumi gyakorlaton való eredményes részvétel, mindegyiken legalább elégséges osztályzat, ellenőrző mérésen legalább elégséges osztályzat
  11. Pótlási lehetőségek pótmérések egyeztetett időpontban
  12. Konzultációs lehetőségek előre egyeztetett időpontban a mérésvezetőkkel
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom minden méréshez segédlet, elektronikusan elérhető
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra25
  Félévközi készülés órákra28
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen53
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Fazekas Péter