Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Számítógépek és hálózatok biztonsága laboratórium

  A tantárgy angol neve: Security of Computers and Networks Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Infokommunikációs rendszerek

  biztonsága szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI4401 7 2/0/0/f 3 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  számítógép-hálózatok, programozás

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  A laboratórium keretében a hallgatók a gyakorlatban ismerkedhetnek meg az operációs rendszerek és a számítógép-hálózatok reprezentáns biztonsági problémáival és az azok megoldására ma használt legkorszerűbb módszerekkel és technológiákkal.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. mérés: Hálózati protokollok vizsgálata lehallgatással

  2. mérés: Fájlhozzáférési rendszer vizsgálata

  3. mérés: SDH hálózatok felépitése és rendszertechnikája

  4. mérés: Egyszerű hálózatvédelmi módszerek vizsgálata

  5. mérés: Szoftver implementációs biztonsági rések vizsgálata

  6. mérés: Számitógépes rendszerek sebezhetőségének vizsgálata

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  laboratórium

  10. Követelmények

  minden mérés elvégzése

  11. Pótlási lehetőségek

  egy pótmérés

  12. Konzultációs lehetőségek

  mérésvezetőkkel előre egyeztetett időpontokban

  méréssel kapcsolatos információk helye:

  URL: http://www.crysys.hu/infsec/

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  alabbi weboldalról letölthető mérési segédlet:

  URL: http://www.crysys.hu/infsec/

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  30

  Felkészülés zárthelyire

  0

  Házi feladat elkészítése

  0

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  0

  ..

  Vizsgafelkészülés

  0

  Összesen

  60

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Buttyán Levente

  adjunktus

  HIT

  Jakab Tivadar

  tud.s.m.társ

  HIT

  Hornák Zoltán

  tanársegéd

  MIT