Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Újgenerációs hálózati architektúrák

  A tantárgy angol neve: Architectures for Next Generation Networks

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI4400 7. 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Do Van Tien

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Jakab Tivadar

  tud.mts.

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy az újgenerációs hálózatokban alkalmazható hálózati architektúrákkal kapcsolatos problémákat és megoldásokat valamint az együttműködési vonatkozásokat (gyártmányok, technológiák, hálózatok) ismerteti. A tárgy további célkitűzése, hogy a hallgatókkal megismertesse az általános hálózatspecifikálási, hálózatépítő és üzemeltető alapelveket. A tárgy a következő témaköröket tekinti át:

  Hálózati funkciók és a hálózati réteg által nyújtott szolgáltatások. Hálózatok együttműködése, hálózati architektúrák kapcsolata. Rádiós, rézalapú és optikai hozzáférési architektúrák. Többrétegű (IP, ATM, SDH, WDM, MPLS, GMPLS) gerinchálózati architektúrák együttműködése. Hálózati útvonalválasztó algoritmusok. QoS alapelvek és algoritmusok (forgalomirányítás és torlódásvezérlés). IP hálózati QoS architektúrák (IntServ, DiffServ). Aktív hálózati koncepciók. Intelligens hálózatok. Hálózati berendezések és szolgáltatások üzemeltetése. Hálózatmenedzsment rendszerek (SNMP, OSI, TMN).

  8. A tantárgy részletes tematikája
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium): előadás

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: - 4 kis ZH két-háromheti ütemezéssel, kötelező részvétellel

  - a kis ZH-k félévközi értékelése megfelelt – nem megfelelt

  - a nem megfelelt kis ZH-k javítási lehetősége az utolsó tanulmányi héten,

  - az aláírás megszerzéséhez legalább 3 kis ZH sikeres teljesítése szükséges.

  - a sikeres kis ZH-k eredménye maximum 30%-ban beleszámít a vizsgajegybe

  b. A vizsgaidőszakban: A vizsga irásbeli, de a vizsgázó szóbeli kérdéseket is feltehet. A vizsgaosztályzat a félévi és vizsgateljesítmény alapján kerül meghatározásra.

  1. Elővizsga: az utolsó héten
  11. Pótlási lehetőségek
  12. Konzultációs lehetőségek
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  30

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  60

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Do Van Tien

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Jakab Tivadar

  tud.mts.

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék