Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Újgenerációs vezetékes és vezeték nélküli technológiák

  A tantárgy angol neve: Wired and Wireless Technologies for Next Generation Networks

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI4399 7. 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Do Van Tien

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  dr. Simon Gyula

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Számítógép hálózat, Távközlő hálózatok

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja a hálózatok korszerű alapelveinek, módszereinek és technikáinak valamint üzemeltetésüknek megismerése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tárgy célja a hallgatók megismertetése a napjainkban használt, és a jövőben potenciálisan használni kívánt vezetékes és vezetéknélküli technológiákkal.

  A tárgy első része a vezetékes technológiákat, a technológiák kifejlesztésének motivációit valamint a technológiák alapjait tárgyalja a következő témakörök szerint:

  Hálózatok és technológiák osztályozása és szempontjai a távközlő és adatkommunikációs szolgáltatók szemszögéből. Átviteli hálózatok és technológiák: SDH, új generációs SDH, optikai hálózati technológiák (WDM alapfogalmak, DWDM, CWDM, FSO) és hálózatok. N-ISDN koncepcióhoz kapcsolódó protokollok és technológiák, SS7 jelzésrendszer áttekintése, LAN technológiák (Ethernet, FastEthernet), hálózati elemek (bridge, switch) és algoritmusok (source routing, spanning tree), Gigabit Ethernet, VLAN kialakítása. Nagyvárosi (MAN), nagykiterjedésű (WAN) és gerinchálózati, technológiák. X25, Frame-Relay, B-ISDN koncepciók és ATM, IP protokollok és szolgáltatásai, dial-up megoldások.

  A második részben kerül sor a mobil és vezetéknélküli technológiák alapjainak tárgyalására az alábbi témák köré csoportosítottan:

  A mobil környezet legfontosabb jellemzői. A vezetékes és a vezetéknélküli környezetek különbözőségei, a különbségek okozta korlátozó tényezők. A korszerű közcélú (GSM) földi mobil rendszerek felépítése. Zártcélú mobil rendszerek (TETRA). Evolúciós lépcsőfokok a mobil rendszerekben (HSCSD, GPRS, EDGE). A jövő közcélú mobil rendszerei (UMTS, UTRA, 4G). A műholdas mobil környezet legfontosabb jellemzői. Korunk legfontosabb műholdas rendszerei (INMARSAT, EUTELSAT, IRIDIUM, GLOBALSTAR), és a jövő tervezett rendszerei (ICO, TELEDESIC). A műholdas navigációs rendszerek (GPS, GLONASS) és működésük alapjai.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium): előadás

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: - 4 kis ZH két-háromheti ütemezéssel, kötelező részvétellel

  - a kis ZH-k félévközi értékelése megfelelt – nem megfelelt

  - a nem megfelelt kis ZH-k javítási lehetősége az utolsó tanulmányi héten,

  - az aláírás megszerzéséhez legalább 3 kis ZH sikeres teljesítése szükséges.

  - a sikeres kis ZH-k eredménye maximum 30%-ban beleszámít a vizsgajegybe

  b. A vizsgaidőszakban: A vizsga irásbeli, de a vizsgázó szóbeli kérdéseket is feltehet. A vizsgaosztályzat a félévi és vizsgateljesítmény alapján kerül meghatározásra.

  1. Elővizsga: az utolsó héten
  11. Pótlási lehetőségek
  12. Konzultációs lehetőségek
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  R. Handel, M. N. Huber: Integrated Broadband Networks, Addison-Wesley 1991

  ATM Fórum szabványai: http://www.atmforum.com

  IETF szabványai: http://www.ietf.com

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  30

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  60

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Do Van Tien

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  dr. Simon Gyula

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék