Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A médiatechnológia alapjai

  A tantárgy angol neve: Basics of Media Technology

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Médiatechnológia főszakirány

  Kötelező

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI4398 6 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Kovács Imre

  adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  dr. Lois László

  tanársegéd

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A törzsoktatásban tanított tantárgyak.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy az alapoktól indulva bemutatja az emberi hallás és látás pszichofizikai jellemzőit, az audió és videó jel előállításának, feldolgozásának és bitsebesség csökkentésének elvi alapjait és azok gyakorlati implementációját.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Az emberi hallás pszichofizikai alapjainak és legfontosabb jellemzői.
  • Az emberi látás pszichofizikai alapjainak és legfontosabb jellemzői.
  • Fény és színmérési alapfogalmak.
  • Az audiójel sajátosságai, különböző formátumok (pl. kettő és többcsatornás hangrendszerek).
  • A videójel sajátosságai, képfelbontás, világosságjel és a színkülönbségi jelek, videójel mintavételezése, egy és több dimenziós mintavétel sajátosságai, videó formátumok.
  • Jeltömörítési alapok: kvantálás, PCM kódolás, fontosabb veszteségmentes kódolási eljárások, prediktív kódolás: DPCM, adaptív DPCM, mozgásbecslés és mozgáskompenzáció, transzformációs kódolás, többszörös felbontású kódolás.
  • Állókép és videó tömörítési szabványok: JPEG, JPEG-2000, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H-263.
  • Audió bitsebesség csökkentési eljárások: pszichoakusztikus modellek, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, AC 3. Beszédkódolási szabványok.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  - 1 NZH megírása

  Az aláírás megszerzésének feltétele: a legalább elégséges NZH.

  Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi esetén PZH.

  1. A vizsgaidőszakban:
  2. Az aláírás vizsgaidőszakban a TVSz 13§ (5) szerint, ismételt vizsga jelleggel szerezhető meg. A vizsga írásbeli.

  3. Elővizsga: - Feltétele: legalább közepes NZH.
  11. Pótlási lehetőségek

  Pótzárthelyi a TVSz szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban igény szerint.

  A vizsgaidőszakban minden vizsga előtti napon.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadások anyaga a következő ftp címen érhető el anonymous FTP-vel: ftp.hit.bme.hu/people/kovacsi

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

  15

  Felkészülés zárthelyire

  15

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  64

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Kovács Imre

  adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  dr. Lois László

  tanársegéd

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék