Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mobil infokommunikáció

  A tantárgy angol neve: Mobile Infocommunications

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI4380 9. 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Imre Sándor

  adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Mobil hírközlés alapjai

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A távközlés és informatika konvergenciájának egyik meghatározó területe a mobil távközlés, mely lehetővé teszi az információcserét bárhol, bárkivel és bármikor. A tárgy célkitűzése, hogy megismertesse a hallgatókkal a napjainkban alkalmazott vezetékes informatikai hálózatok mobil hozzáférése által informatikai szenszögből felvetett problémákat, illetve azok megoldásait.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • ATM hálózatok mobil kiterjesztése:

  hívásengedélyezés, routing, handover, roaming, AAL2 protokoll

  • Mobil Internet Protokoll:

  Makro és mikro mobilitás támogatása IPv4-ben és IPv6-ban

  • IP mobilitás 2G+ mobil rendszerekben
  • IP mobilitás 3G mobil rendszerekben
  • Wireless Application Protocoll:

  architektúra, összehasonlítás az IP-vel, vezeték nélküli alkalmazási környezet, protokollok (WSP,WTLS,WTP,WDP), a WML nyelv alapjai, együttműködés más rendszerekkel

  • Ad hoc hálózatok:

  alkalmazási területek, routing eljárások, DSDV protokoll, ad hoc hálózat megvalósítások

  • Mobilitással összefüggő biztonságtechnikai kérdések:

  hitelesítés, titkosítás mobil rendszerekben (GSM, DECT, TETRA, UMTS, WAP, HIPERLAN)

  • Intelligens ügynök, mobil ügynök:

  intelligens ügynök és mobil ügynök fogalma, összehasonlítása a kliens-szerver megoldással, alkalmazási területek

  • Vezeték nélküli helyi hálózatok:

  alapfogalmak, a mobilitásból és vezeték nélküliségből adódó problémák, a megoldások szemléltetése a HIPERLAN technológia révén

  • Számítástechnikai eszközök helyi vezeték nélküli összekapcsolása:

  a Bluetooth technológia

  • Szoftver rádiós technológia:

  architektúra, protokollok

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  nincsen

  b. A vizsgaidőszakban:

  vizsga

  c. Elővizsga:

  a szorgalmi időszak utolsó hetében

  11. Pótlási lehetőségek

  nincs

  12. Konzultációs lehetőségek

  Szorgalmi időszakban személyes konzultációra van lehetőség egyéni megkeresés alapján. Vizsgaidőszakban előre egyeztetett időpontokban csoportos konzultációra van lehetőség.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Angol és magyar nyelvű segédanyagok elektronikus formában érhetők el.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  64

  Félévközi készülés órákra

  36

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  ..

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Imre Sándor

  adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Dr. Pap László

  egyetemi tanár

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék