Hálózatok teljesítményelemzése

A tantárgy angol neve: Network Performance Evaluation

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

Szakirányú képzés tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHI4377 8 4/0/0/v 5 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Jereb László

docens

Híradástechnikai

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Valószínűségszámítás, tömegkiszolgáláselmélet, számítógépes és távközlő hálózatok

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

-

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja, hogy a Hálózattervezés és Mobil számítástechnika szakirányok hallgatói a korábban tanultakra építve, azokat újraértelmezve és szemléletesen kiegészítve bővítsék a sorbanálláselméleti modellezési eszköztárukat. A tárgy foglalkozik az infokommunikációs hálózatok jellegzetes sorbanállási modelljeivel, bemutatja a teljesítményjellemzők matematikai és szimulációs meghatározásánál alkalmazott módszereket, valamint a sorbanállási hálózati modellek pontos és közelítő megoldási technikáit. Az előadások a megismert elméleti hálózati modelleket fix és mobil hálózatok gyakorlati teljesítőképességi problémáinak elemzésével is illusztrálják.

8. A tantárgy részletes tematikája

A teljesítményelemzés jellegzetes kérdései. A hálózatok teljesítőképességének fő jellemzői (kihasználtság, veszteség, késleltetés). A modellezés jellegzetes elemei (diszkrét és folytonos idő, véges és végtelen populáció, igényjellemzők, kiszolgálási folyamat). A sorbanálláselmélet alapvető sztochasztikus modelljei. Diszkrét és folytonos idejű Markov láncok. Születési-halálozási folyamatok, Poisson folyamat. A folyamatok jellemzői és azok meghatározása. Sorbanállási alapfogalmak, Little-formula. Sorbanállási alapmodellek. Állapotfüggetlen érkezés és kiszolgálás (M/M/1) sor, állapotfüggő érkezés és kiszolgálás. M/G/1 sor, evolúciós egyenlet alkalmazása. Megszakításos és prioritásos kiszolgálás alapmodelljei. Burka tétel. Sorbanállási hálózatok. matematikai és szimulációs módszerek alkalmazása. Jellegzetes fix és mobil hálózati teljesítményelemzési problémák és megoldásuk.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás, az előadásokon megoldott szemléltető feladatokkal.

10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:
  • 4 kis ZH két-háromheti ütemezéssel,
  • az aláírás megszerzésének feltétele a 3. kis ZH megfelelt szintű teljesítése
  • a 3. kis ZH félévközi pótlása a 4. kis ZH-n

A három legjobb kis ZH eredménye maximum 10-10 %-os (összesen 30 %) súllyal beleszámít a vizsgajegybe.

b. A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga, szóbeli javítási lehetőséggel. Az írásbeli vizsgán elérhető pontszám az összpontszám 70 %-a.

c. Elővizsga: Az utolsó tanulmányi héten. Feltétele: az aláírás megelőző megszerzése.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

L. Kleinrock: Sorbanállás-kiszolgálás. Bevezetés a tömegkiszolgálási rendszerek elméletébe. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979.

M. Schwartz: Telecommunication Networks: Protocols, Modeling and Analysis, Addison-Wesley, 1987.

T. G. Robertazzi: Computer Networks and Systems: Queueing Theory and Performance Evaluation, 2nd Edition, Springel- Verlag, 1994.

Jereb L.-Telek M.: Sorbanállási modellek, ftp:\\ftp.hit.bme.hu\telek

Győrfi L.-Páli I.: Tömegkiszolgálás informatikai rendszerekben

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Jereb László

docens

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék