Hálózatbiztonsági protokollok

A tantárgy angol neve: Network Security Protocols

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

Infokommunikációs rendszerek

biztonsága szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHI4372 7 4/0/0/v 5 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Buttyán Levente

adjunktus

Híradástechnikai tsz.

Dr. Imre Sándor

docens

Híradástechnikai tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

számítógép-hálózatok, algoritmusok

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

Neptun-kód Cím

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja, hogy

 • megismertesse a hallgatókkal a modern vezetékes és vezeték nélküli hálózatokban felmerülő, a hálózati kommunikáció biztonságával kapcsolatos problémákat,
 • bemutassa a biztonsági problémák megoldására használt korszerű hálózatbiztonsági protokollokat,
 • és az ismertetett protokollok részletes analízisén keresztül betekintést nyújtson a hálózatbiztonsági protokollok tervezési kérdéseibe.
8. A tantárgy részletes tematikája
 • Bevezetés
 • hálózatbiztonsági alapfogalmak
 • támadási példák az Interneten
 • biztonsági szolgáltatások és mechanizmusok rendszerezése
 • Kriptográfiai eszközök
 • kriptográfiai primitívek (rejtjelezés, hash függvények, digitális aláírás, MAC)
 • kulcscsere protokollok
 • nyílvános kulcs infrastruktúrák
 • véletlenszám generálás
 • Hálózati alkalmazások biztonságát szolgáló protokollok és analízisük
 • PGP
 • SSH
 • SSL/TLS
 • IPSec, IKE
 • Hálózati infrastruktúra biztonságát szolgáló protokollok
 • útvonalválasztó protokollok biztonsága
 • DOS elleni védelem
 • Vezeték nélküli hálózatok biztonsága
 • WiFi (802.11) biztonság
 • BlueTooth biztonság
 • GSM biztonsági architektúra
 • UMTS biztonsági architektúra
 • Kvantum-kriptográfiai protokollok
 • Alkalmi (ad hoc) és szenzor hálózatok biztonsága
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

előadás

10. Követelmények
 1. A szorgalmi időszakban:

2db házi feladat

1db zárthelyi dolgozat

A félévvégi aláírás feltétele:

 • a két házi feladat átlaga legalább közepes (3)
 • a zárthelyi dolgozat legalább elégséges (2)
 1. A vizsgaidőszakban:

szóbeli vizsga

A félévvégi érdemjegy számítása:

1/2 V + 1/6 ZH + 1/6 H1 + 1/6 H2 (a legközelebbi egészre kerekítve)

ahol

 • V a vizsgajegy
 • ZH a zárthelyire kapott jegy
 • H1 és H2 a két házi feladatra kapott jegy
 1. Elővizsga: nincs
11. Pótlási lehetőségek
 • be nem adott házi feladat nem pótolható
 • elmulasztott zárthelyi az utolsó héten pótolható
12. Konzultációs lehetőségek

a tárgy honlapján megadott időpontokban

URL: http://www.hit.bme.hu/~buttyan/courses/BMEVIHI4372/index.html

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Buttyán, Vajda: Kriptográfia és alkalmazásai (TypoTeX 2004)

+ lásd a tárgy honlapján

URL: http://www.hit.bme.hu/~buttyan/courses/BMEVIHI4372/index.html

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

0

Felkészülés zárthelyire

15

Házi feladat elkészítése

30

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

0

..

Vizsgafelkészülés

45

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Buttyán Levente

adjunktus

Híradástechnikai tsz.

Dr. Imre Sándor

docens

Híradástechnikai tsz.