Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hálózatbiztonsági protokollok

  A tantárgy angol neve: Network Security Protocols

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Infokommunikációs rendszerek

  biztonsága szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI4372 7 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Buttyán Levente

  adjunktus

  Híradástechnikai tsz.

  Dr. Imre Sándor

  docens

  Híradástechnikai tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  számítógép-hálózatok, algoritmusok

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy

  • megismertesse a hallgatókkal a modern vezetékes és vezeték nélküli hálózatokban felmerülő, a hálózati kommunikáció biztonságával kapcsolatos problémákat,
  • bemutassa a biztonsági problémák megoldására használt korszerű hálózatbiztonsági protokollokat,
  • és az ismertetett protokollok részletes analízisén keresztül betekintést nyújtson a hálózatbiztonsági protokollok tervezési kérdéseibe.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Bevezetés
  • hálózatbiztonsági alapfogalmak
  • támadási példák az Interneten
  • biztonsági szolgáltatások és mechanizmusok rendszerezése
  • Kriptográfiai eszközök
  • kriptográfiai primitívek (rejtjelezés, hash függvények, digitális aláírás, MAC)
  • kulcscsere protokollok
  • nyílvános kulcs infrastruktúrák
  • véletlenszám generálás
  • Hálózati alkalmazások biztonságát szolgáló protokollok és analízisük
  • PGP
  • SSH
  • SSL/TLS
  • IPSec, IKE
  • Hálózati infrastruktúra biztonságát szolgáló protokollok
  • útvonalválasztó protokollok biztonsága
  • DOS elleni védelem
  • Vezeték nélküli hálózatok biztonsága
  • WiFi (802.11) biztonság
  • BlueTooth biztonság
  • GSM biztonsági architektúra
  • UMTS biztonsági architektúra
  • Kvantum-kriptográfiai protokollok
  • Alkalmi (ad hoc) és szenzor hálózatok biztonsága
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  előadás

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:

  2db házi feladat

  1db zárthelyi dolgozat

  A félévvégi aláírás feltétele:

  • a két házi feladat átlaga legalább közepes (3)
  • a zárthelyi dolgozat legalább elégséges (2)
  1. A vizsgaidőszakban:

  szóbeli vizsga

  A félévvégi érdemjegy számítása:

  1/2 V + 1/6 ZH + 1/6 H1 + 1/6 H2 (a legközelebbi egészre kerekítve)

  ahol

  • V a vizsgajegy
  • ZH a zárthelyire kapott jegy
  • H1 és H2 a két házi feladatra kapott jegy
  1. Elővizsga: nincs
  11. Pótlási lehetőségek
  • be nem adott házi feladat nem pótolható
  • elmulasztott zárthelyi az utolsó héten pótolható
  12. Konzultációs lehetőségek

  a tárgy honlapján megadott időpontokban

  URL: http://www.hit.bme.hu/~buttyan/courses/BMEVIHI4372/index.html

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Buttyán, Vajda: Kriptográfia és alkalmazásai (TypoTeX 2004)

  + lásd a tárgy honlapján

  URL: http://www.hit.bme.hu/~buttyan/courses/BMEVIHI4372/index.html

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  0

  Felkészülés zárthelyire

  15

  Házi feladat elkészítése

  30

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  0

  ..

  Vizsgafelkészülés

  45

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Buttyán Levente

  adjunktus

  Híradástechnikai tsz.

  Dr. Imre Sándor

  docens

  Híradástechnikai tsz.