Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Adatbiztonság

  A tantárgy angol neve: Information Security

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI4363 7 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajda István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Vajda István

  egyetemi tanár

  Híradástechnikai tsz.

  Dr. Buttyán Levente

  adjunktus

  Híradástechnikai tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  --

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIMA1236" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIMA1206" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIMA2601" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIMA2603" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIMA3242" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIMAF503" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVISZA110" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-08S")
  VAGY
  KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-08N")
  VAGY
  Szakirány( ahol a SzakirányKód = "KIEGI", ahol a Ciklus = tetszőleges)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Ajánlott a Számítógépes hálózatok tárgy előző hallgatása.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A korszerű informatikai és távközlési rendszerek általt kezelt illetve továbbitott adatok integritásának és bizalmasságának védelme fontos feladat. A tárgy célja, hogy bevezetőt adjon azokról az alapmódszerekről, amelyek e feladat megoldásában használhatók. Ezen alapmódszerek közül nagy hangsúlyt kapnak az algoritmikus módszerek, melyeknek mind elméleti hátterét, mind gyakorlati alkalmazásait részletesen áttekintjük.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Kockázat, veszélyforrások

  Az adatbiztonság pillérei: algoritmikus, fizikai, szabályzati biztonság

  2. Algoritmikus módszerek

  2.1. Építőelemek:

  rejtjelezés alapfogalmai, szimmetrikus és nyilvános kulcsú rejtjelelezés,

  one time pad és a Shannon elmélet alapjai,

  algebrailag zárt rejtjelező, születésnapi paradoxon, középen találkozás támadás,

  helyettesítéses-permutációs rejtjelező struktúra,

  standard blokk rejtjelezési módok,

  RSA: az algoritmus, RSA biztonsága, prímtesztek,

  diszkrét hatványozás, ElGamal rejtjelezés,

  kriptográfiai hash függvény: követelmények és támadások,

  bonyolultságelmélet és kriptográfia.

  2.2. Protokollok:

  Partnerazonosítás:

  jelszó, dinamikus jelszó, challenge and response elv, négyzetgyökvonás probléma és a Fiat-Shamir protokoll;

  Integritásvédelem:

  üzenetintegritás, kapcsolat integritás;

  Digitális aláírás:

  az aláírás specifikumai, letagadás probléma, időpecsét publikus kulcsú, szimmetrikus kulcsú technológia, vak aláírás;

  Kulcsgondozás:

  szimmetrikus kulcsú technológia (Kerberos), publikus kulcsú technológia, MIM támadás, DH kulcscsere, kulcstanusítvány;

  Titokmegosztás

  Protokollok formális analízise

  2.3. Alkalmazások:

  IPSEC, SSL, PGP,

  elektronikus fizetés,

  PKI technológia,

  VPN hálózatok biztonsága,

  mobil hálózatok biztonsága,

  biometrikus módszerek,

  anonimitás.

  3. Hálózatbiztonság, számítógépes biztonság elvei és gyakorlata:

  tűzfalak, behatolásvédelem, DOS támadás,

  Web biztonság: kliens, szerver oldal,

  operációs rendszer szintű biztonság (hozzáférés védelmi alapmódszerek),

  hardver biztonság elemei.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 1 db zárthelyi dolgozat

  A félévvégi aláírás feltétele: A zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése

  vagy ennek pótlása elégséges szinten.

  b. A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga

  A vizsga anyagát az előadáson elhangzottak képezik

  11. Pótlási lehetőségek

  Elmaradt zárthelyi pótlására a szorgalmi időszakban egy pótlási lehetőséget biztosítunk.

  12. Konzultációs lehetőségek

  lásd a tárgy web oldalán

  URL: http://www.hit.bme.hu/~buttyan/courses/ BMEVIHI4363/index.html

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Elektronikus jegyzet.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  15

  Felkészülés zárthelyire

  30

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  45

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Vajda István

  egyetemi tanár

  Híradástechnikai tsz.

  Dr. Buttyán Levente

  adjunktus

  Híradástechnikai tsz.