Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hálózati technológiák laboratórium

  A tantárgy angol neve: Networking Technologies Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI4329 7. 2/0/0/f 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Do Van Tien,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Do Van Tien

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Számítógép hálózat, Távközlő hálózatok

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja a korszerű hálózati technológiák megismerése

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A mérések megnevezése:

  • Mérés alapismeretei
  • SIP és IP telefon vizsgálata
  • ATM kapcsoló vizsgálata
  • IP over ATM vizsgálata
  • VOIP és IP integrated service (RSVP protokoll) vizsgálata
  • LANE vizsgálata
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium): laboratórium

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: A tárgy keretében 6db, egyenként négyórás mérést kell elvégezni. "A mérés alapismerete" című mérés elvégzése kötelező, ez szükséges a többi mérés elvégzéséhez. Ezt az előkészítő mérést csak az első három mérési alkalommal lehet elvégezni!

  "A mérés alapismerete" című mérés elvégzése után még további 5 mérést kell elvégeznie.

  A mérésekre az előzőleg kiadott mérési útmutatókból kell felkészülni.

  A félév gyakorlati jeggyel zárul. A félév végi jegy megállapítása a következő módon történik:

  • Egy mérésen maximum 100 pontot lehet szerezni.
  • A félév utolsó hetén ellenőrző mérés (kb. 1 órás) lesz (az elvégzett 5 mérésből egyet "véletlenszerűen" kiválasztva), amelyen maximum 40 pontot lehet szerezni.
  • Az ellenőrző mérésről távolmaradó hallgató félév végi jegye elégtelen.
  • N = (6 mérésen szerzett pontok összege)/10 + az ellenőrző mérésen szerzett pont.
  • Ha N< 40, elégtelen.
  • Ha 40<=N<50, elégséges.
  • Ha 50<=N<65, közepes.
  • Ha 65<=N<80, jó.
  • Ha N>80, jeles.

  b. A vizsgaidőszakban: -

  1. Elővizsga: -
  11. Pótlási lehetőségek
  12. Konzultációs lehetőségek
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A hallgatók a mérésekre történő felkészüléshez mérési útmutatókat kapnak a Tanszéki Web oldaláról.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  30

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  30

  ..

  Vizsgafelkészülés

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Do Van Tien

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék