Hálózatok és üzemeltetésük

A tantárgy angol neve: Network and Network Management

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHI4328 7. 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Do Van Tien,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Do Van Tien

docens

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Számítógép hálózat, Távközlő hálózatok

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja a hálózatok korszerű alapelveinek, módszereinek és technikáinak valamint üzemeltetésüknek megismerése.

8. A tantárgy részletes tematikája

Hálózatok

B-ISDN szolgáltatások

ATM alapelvek

ATM kapcsolástechnika

WDM, SDH átviteltechnika

Felhasználó hálózat interface-k

Jelzésrendszerek

LAN, MAN és B-ISDN integrálódás

IP kommunikáció

MPLS

Hálózatmenedzselési szabványok és megoldások

GSM, GPRS, UTMS

Hálózatok üzemeltetése

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás

10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: - 4 kis ZH két-háromheti ütemezéssel, kötelező részvétellel

- a kis ZH-k félévközi értékelése megfelelt – nem megfelelt

- a nem megfelelt kis ZH-k javítási lehetősége az utolsó tanulmányi héten,

- az aláírás megszerzéséhez legalább 3 kis ZH sikeres teljesítése szükséges.

- a sikeres kis ZH-k eredménye maximum 30%-ban beleszámít a vizsgajegybe

b. A vizsgaidőszakban: A vizsga irásbeli, de a vizsgázó szóbeli kérdéseket is feltehet. A vizsgaosztályzat a félévi és vizsgateljesítmény alapján kerül meghatározásra.

c. Elővizsga: -

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

R. Handel, M. N. Huber: Integrated Broadband Networks, Addison-Wesley 1991

ATM Fórum szabványai: http://www.atmforum.com

IETF szabványai: http://www.ietf.com

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Do Van Tien

docens

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék