Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hálózatok és üzemeltetésük

  A tantárgy angol neve: Network and Network Management

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI4328 7. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Do Van Tien,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Do Van Tien

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Számítógép hálózat, Távközlő hálózatok

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja a hálózatok korszerű alapelveinek, módszereinek és technikáinak valamint üzemeltetésüknek megismerése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Hálózatok

  B-ISDN szolgáltatások

  ATM alapelvek

  ATM kapcsolástechnika

  WDM, SDH átviteltechnika

  Felhasználó hálózat interface-k

  Jelzésrendszerek

  LAN, MAN és B-ISDN integrálódás

  IP kommunikáció

  MPLS

  Hálózatmenedzselési szabványok és megoldások

  GSM, GPRS, UTMS

  Hálózatok üzemeltetése

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: - 4 kis ZH két-háromheti ütemezéssel, kötelező részvétellel

  - a kis ZH-k félévközi értékelése megfelelt – nem megfelelt

  - a nem megfelelt kis ZH-k javítási lehetősége az utolsó tanulmányi héten,

  - az aláírás megszerzéséhez legalább 3 kis ZH sikeres teljesítése szükséges.

  - a sikeres kis ZH-k eredménye maximum 30%-ban beleszámít a vizsgajegybe

  b. A vizsgaidőszakban: A vizsga irásbeli, de a vizsgázó szóbeli kérdéseket is feltehet. A vizsgaosztályzat a félévi és vizsgateljesítmény alapján kerül meghatározásra.

  c. Elővizsga: -

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  R. Handel, M. N. Huber: Integrated Broadband Networks, Addison-Wesley 1991

  ATM Fórum szabványai: http://www.atmforum.com

  IETF szabványai: http://www.ietf.com

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Do Van Tien

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék