Mobil hírközlő rendszerek

A tantárgy angol neve: Mobile Telecommunications Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHI4327 7 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Simon Gyula,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Simon Gyula

docens

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

dr. Mihály Zsigmond

adjunktus

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

-

7. A tantárgy célkitűzése

A korszerű távközlő rendszerek egyik leggyorsabban fejlődő területe a mobil rádiós kommunikáció. A tárgy célja az, hogy ismertesse a legfontosabb mobil távközlő rendszerek típusait, működését, szolgáltatásait és jellemző paramétereit.

8. A tantárgy részletes tematikája

Digitális modulációk, lineáris és nemlineáris moduláció. többszörös hozzáférési és duplexelési megoldások. OSI modell megfelelője. Mobil összeköttetés adójában és vevőjében elvégzendő feladatok (digitális forgalmi csatorna esetén: forráskódolás, csatornakódolás, titkosítás). terjedéssel kapcsolatos jelenségek: közvetlen út, egyszeres földreflexió, terjedési környezetek, fading, Doppler hatás, időbeli diszperzió). a földfelszíni cellás elv.

Műholdas rendszerek. Történeti áttekintés, rakétatechnika. Transzparens műhold, földi állomás felépítése. Az INMARSAT rendszer. További rendszerek: Iridium, Globalstar, ICO.

Műholdas helymeghatározás. A távolság mérésének módszerei. Egy- és kétutas rendszerek. A GPS rendszer. A műholdas helymeghatározás hibái.

A GSM rendszer. A rendszer célkitűzései, szolgáltatásai, felépítése. HLR, VLR, AuC és EIR regiszterek funkciója. A mobil terminál felépítése. A beszédcsatorna kialakítása. A rádióinterfész jellemzői, normál burst felépítése. Vezérlő csatornák, és a hozzájuk kapcsolódó speciális burst-ök. Regisztráció, a hívás felépítése, roaming. A GSM titkosítási eljárásai. Hivatkozás a felhasználóra a GSM rendszerben.

A GSM rendszer továbbfejlesztései: HSCSD, CAMEL, EDGE, WAP, GPRS. A TETRA rendszer: architektúra változatok(V+D, DMO, PDO illetve PMR és PAMR), fizikai csatorna jellemzők, gyors kapcsolatfelépítés, , csoporthívások. A DECT rendszer: architektúra, fizikai csatorna tulajdonságok, burst felépítés, profilszabványok alkalmazási területek, UMTS WDMA változatának alaptulajdonságai.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: -

b. A vizsgaidőszakban:

A vizsga 90 perc időtartamú, írásbeli. Az előre kiadott kérdések közül két kérdést esszé-jelleggel kell megválaszolni:

c. Elővizsga: -

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Letölthető anyagok: http://www.hit.bme.hu/~mihaly

M.Mouly, M-B. Pautet: The GSM System for Mobile Communications, magánkiadás, 1992, ISBN 2-9507190-0-7

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Simon Gyula

docens

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

dr. Mihály Zsigmond

adjunktus

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék