Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mobil hírközlő rendszerek

  A tantárgy angol neve: Mobile Telecommunications Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHI4327 7 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Simon Gyula,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Simon Gyula

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  dr. Mihály Zsigmond

  adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A korszerű távközlő rendszerek egyik leggyorsabban fejlődő területe a mobil rádiós kommunikáció. A tárgy célja az, hogy ismertesse a legfontosabb mobil távközlő rendszerek típusait, működését, szolgáltatásait és jellemző paramétereit.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Digitális modulációk, lineáris és nemlineáris moduláció. többszörös hozzáférési és duplexelési megoldások. OSI modell megfelelője. Mobil összeköttetés adójában és vevőjében elvégzendő feladatok (digitális forgalmi csatorna esetén: forráskódolás, csatornakódolás, titkosítás). terjedéssel kapcsolatos jelenségek: közvetlen út, egyszeres földreflexió, terjedési környezetek, fading, Doppler hatás, időbeli diszperzió). a földfelszíni cellás elv.

  Műholdas rendszerek. Történeti áttekintés, rakétatechnika. Transzparens műhold, földi állomás felépítése. Az INMARSAT rendszer. További rendszerek: Iridium, Globalstar, ICO.

  Műholdas helymeghatározás. A távolság mérésének módszerei. Egy- és kétutas rendszerek. A GPS rendszer. A műholdas helymeghatározás hibái.

  A GSM rendszer. A rendszer célkitűzései, szolgáltatásai, felépítése. HLR, VLR, AuC és EIR regiszterek funkciója. A mobil terminál felépítése. A beszédcsatorna kialakítása. A rádióinterfész jellemzői, normál burst felépítése. Vezérlő csatornák, és a hozzájuk kapcsolódó speciális burst-ök. Regisztráció, a hívás felépítése, roaming. A GSM titkosítási eljárásai. Hivatkozás a felhasználóra a GSM rendszerben.

  A GSM rendszer továbbfejlesztései: HSCSD, CAMEL, EDGE, WAP, GPRS. A TETRA rendszer: architektúra változatok(V+D, DMO, PDO illetve PMR és PAMR), fizikai csatorna jellemzők, gyors kapcsolatfelépítés, , csoporthívások. A DECT rendszer: architektúra, fizikai csatorna tulajdonságok, burst felépítés, profilszabványok alkalmazási területek, UMTS WDMA változatának alaptulajdonságai.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: -

  b. A vizsgaidőszakban:

  A vizsga 90 perc időtartamú, írásbeli. Az előre kiadott kérdések közül két kérdést esszé-jelleggel kell megválaszolni:

  c. Elővizsga: -

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Letölthető anyagok: http://www.hit.bme.hu/~mihaly

  M.Mouly, M-B. Pautet: The GSM System for Mobile Communications, magánkiadás, 1992, ISBN 2-9507190-0-7

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Simon Gyula

  docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  dr. Mihály Zsigmond

  adjunktus

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék