A megbízhatóság modellezése

A tantárgy angol neve: Reliability Modelling

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

Béta szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHI4309 8. 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Jereb László,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Jereb László

docens

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Valószínűségszámítás

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Hibatűrő számítógépstruktúrák, Programozás és diagnosztika

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja a hibatűrő rendszerek működő- és teljesítőképességének modellezésével, valamint ezen jellemzők meghatározásával kapcsolatos ismeretek oktatása.

8. A tantárgy részletes tematikája

Megbízhatósági alapfogalmak, paraméterek. A környezet és terhelés hatása.

Rendszerek megbízhatóságának jellemzése és modellezése. Blokkdiagram, struktúragráf, hibafa, állapottér, Petri-háló kiterjesztések alkalmazása a megbízhatósági modellezésben.

Független és korrelált rendszerelemek kezelése, redundancia, hibafelismerés, javítás modellezése.

A megbízhatóság és teljesítőképesség meghatározásának matematikai alapjai. Markov folyamatok, hozam (reward) folyamatok, sorbanálláselméleti alapfogalmak. A teljesítőképesség és a hibatűrés együttes kezelése. Degradáció.

Megbízhatósági és teljesítményjellemzők analitikus és szimulációs meghatározása.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás, az előadásokon megoldott szemléltető feladatokkal.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: - legalább 4 kis ZH kétheti-háromheti ütemezéssel, megfelelt - nem megfelelt értékeléssel, részvétel kötelező

- a nem megfelelt kis ZH-k javítási lehetősége az utolsó tanulmányi héten,

  • az aláírás megszerzéséhez legalább 3 röpzárthelyi sikeres teljesítése szükséges.
  • kis ZH vizsgaidőszakban nem pótoltható

b. A vizsgaidőszakban:

A tárgy írás- + szóbeli vizsgával zárul. Az írásbeli belépő jellegű, az azon megfelelt hallgatók szóbeli vizsga alapján kapják jegyüket.

c. Elővizsga: elővizsga feltétele: a félévközi kötelezettségek megelőző sikeres teljesítése.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

E. Schaefer: Megbízhatóság az elektronikában

R. Billinton, R. N. Allan: Reliability Evaluation of Engineering Systems

K. Sh. Trivedi: Probability and Statistics with Reliability, Queuing, and Computer Science Applications

Jereb L.-Telek M.: Megbízhatóságmodellezés, ftp:\\ftp.hit.bme.hu\telek

Győrfi L.-Páli I.: Tömegkiszolgálás informatikai rendszerekben

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Jereb László

docens

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék